Christien Muusse

Lessen uit de eerste lockdown: communicatie naar mensen die kampen met langdurige psychiatrische problematiek en dakloosheid. Zowel voor mensen die kampen met langdurige psychiatrische aandoeningen als voor mensen die dakloos zijn veranderde er veel in de communicatie met hulpverlening tijdens de eerste lockdown: vertrouwen speelde hierin een centrale rol: Wat…

Yvon van Houdt

Triple trouble; mensen met een licht verstandelijke beperking in de corona pandemie. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn in onze complexe samenleving vaak beperkt zelfredzaam. Daarnaast beschikken zij niet altijd over een netwerk. Het SCP spreekt daarom, in hun onderzoek van december 2020, “Maatwerk in Meedoen”, over  “double trouble”….

Femke Scheffers

Veerkracht bij personen met een verstandelijke beperking tijdens de COVID-19 maatregelen Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 is er een vragenlijst uitgezet bij hulpverleners die personen met een verstandelijke beperking ondersteunen. In deze vragenlijst beoordeelde de hulpverlener voor een specifieke cliënt welke bronnen van veerkracht diegene benutte…

Mohammed Azzouz

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden: Op een begrijpelijke manier communiceren Alleen samen krijgen we corona onder controle’ is een belangrijk motto in 2020 geweest. Er zijn verschillende ingrijpende en minder ingrijpende maatregelen gecommuniceerd waar we ons allemaal aan moe(s)ten houden. Maar als je bedenkt dat 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite…

Natashe Lemos

Communicatie en contact tijdens de beginfase van de coronamaatregelen: Ervaringen van kwetsbare ouderen Deze presentatie gaat in op de belangrijkste bevindingen van een sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van kwetsbare ouderen tijdens de beginfase van de coronamaatregelen in Nederland (april-juli 2020). Waar veel kwetsbare ouderen in eerste instantie kracht putten…

Henriette van der Roest

Communicatie met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen tijdens het bezoekverbod Om kwetsbare bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen te beschermen tegen het coronavirus, werd aan het begin van de eerste coronagolf een landelijk bezoekverbod in verpleeg- en verzorgingshuizen ingesteld. Vanaf 20 maart 2020 mochten bewoners van de een op de andere…

Carolien Smits

Corona-communicatie: ervaringen van mantelzorgers dementie met een migratieachtergrond Dementie en migratie zijn beide factoren die effectieve communicatie complex maken. De zorg voor migranten met dementie wordt vaak door dochters geboden. Zij vormen de oliemannetjes van de communicatie met familie, de gemeenschap en zorgprofessionals. Tijdens Corona was dit ook het geval….

Dinant Bekkenkamp

Geleerde lessen uit de Alzheimer Cafe’s tijdens corona In 1997 bedacht psychogerontoloog Dr. Bère Miesen het Alzheimer Café concept. Nu organiseren de 48 Regionale Afdelingen van Alzheimer Nederland, maandelijks deze bijeenkomsten voor mensen met dementie, mantelzorgers en andere belangstellenden. Veel cafés zitten middenin een dorp of stad. Soms in een…

Christian Bröer

COVID-19 maatregelen in de dagelijkse praktijk van ouders met kleine kinderen. Ouders met kleine kinderen zouden kwetsbaar kunnen zijn waar het gaat om verhoogde angst voor gezondheidsrisico’s en het wegvallen van formele en informele zorg. Kwalitatief onderzoek onder dergelijke gezinnen laat dit maar beperkt zien. Wel zien wij uitgesproken veranderingen…

Sanne Boersma

Digitaal contact en onveiligheid thuis Het bericht ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ vanuit de overheid tijdens de eerste lockdown in maart 2020 betekende lang niet voor iedereen dat thuis een veilige plek was. Het voorkomen van besmetting met het virus werd prioriteit om de veiligheid te waarborgen maar andere vormen en…

Sanaz Kateb & David Kroon

Amsterdam Kwetsbaar: Veranderingen in de communicatie aan kwetsbare groepen binnen de hulpverlening Onderzoek heeft aangetoond dat de meest kwetsbare mensen het hardst worden getroffen door de Covid-19-crisis. Dit onderzoek, over de verandering in de hulpverlening voor kwetsbaren groepen in Amsterdam, laat zien hoe dergelijke groepen en ook hulpverlenende organisaties worden…

Onderzoeksgroep Paulien Willems

Ertoe doen, ook in Coronatijd. Lessen uit het MAATiFEST coronatijd co-onderzoek De coronacrisis vraagt om snelle actie, maar hierdoor werd bij het opzetten van maatregelen de stem van mensen in kwetsbaarheid tijdens de eerste golf vergeten. Dit terwijl júist zij hard getroffen worden en gebaat zijn bij maatwerk. Het Centrum…