Wat is PanelCom?

PanelCom is een panel van mensen die bereid zijn deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek van de afdeling de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC. Beide afdelingen voeren onderzoek uit naar communicatie tussen zorgverleners en patiënten, en de manier waarop informatie het beste aangeboden kan worden. PanelCom heeft geen commerciële doeleinden. Wij verdienen dus geen geld aan de onderzoeken waaraan u meewerkt.

De leden van PanelCom zijn mensen die op dit moment of in het verleden kanker hebben gehad, en mensen die geen kanker hebben (gehad). PanelCom nodigt leden per email uit voor deelname aan onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop de arts u betrekt bij een besluit, of welke informatie u graag zou krijgen over een behandeling. De resultaten van zulk onderzoek kunnen gebruikt worden om de communicatie met toekomstige patiënten te verbeteren.

Onderzoek van PanelCom

Deelname aan onze onderzoeken kan bestaan uit het invullen van online vragenlijsten, bijvoorbeeld naar aanleiding van het bekijken van een videofragment. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende soorten video’s waarin een behandeling uitgelegd wordt door patiënten dan wel artsen met elkaar vergeleken. In ander onderzoek hebben leden van PanelCom teksten beoordeeld die uitleg geven over darmkankerscreening of hebben zij op basis van gespreksfragmenten aangegeven in hoeverre ze het gedrag van een arts vertrouwenwekkend vonden. Ook hebben leden van PanelCom een online vragenlijst ingevuld over redenen die patiënten hebben om hun zorgen wel of niet te bespreken met hun arts. De meeste onderzoeken worden online afgenomen. Soms worden leden van PanelCom uitgenodigd om naar de universiteit te komen of bezoeken wij hen thuis. Zo hebben we bij mensen thuis geobserveerd hoe patiënten in verschillende leeftijdscategorieën een website gebruiken, en welke functies zij wel en niet bruikbaar vinden. Daarnaast hebben een aantal leden van PanelCom de gebruiksvriendelijkheid van een website beoordeeld die ontwikkeld is om senioren met darmkanker te ondersteunen tijdens het behandel- en nazorgtraject. Ook hebben we met behulp van aanvullende metingen, bijvoorbeeld met een zogenaamde ‘eye-tracker’ die oogbewegingen registreert of door registratie van de hartslag, onderzocht welke informatie op een website of tijdens een consult meer of minder aandacht krijgt.

Waarom PanelCom?

Panelcom heeft als doel de communicatie tussen patiënten en zorgverleners in kaart te brengen en te verbeteren. Leden van PanelCom zijn grotendeels mensen die kanker hebben of hebben gehad. Als gevolg daarvan hebben onze leden allemaal veel contact gehad met artsen en andere zorgverleners als verpleegkundigen of radiotherapeuten. In deze vaak al zware tijd zouden patiënten idealiter het gevoel moeten hebben dat ze de gewenste hoeveelheid informatie en steun krijgen van deze zorgverleners. Dit is helaas niet altijd het geval. Om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten waar nodig te kunnen verbeteren, is onderzoek gewenst. Voor sommige onderzoeken zoeken we leden die zelf geen kanker of een andere ziekte hebben (gehad). Iedereen van 18 jaar en ouder kan daarom lid worden van PanelCom.

Met uw deelname kunt u regelmatig meedoen aan onderzoek en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan betere zorg voor (andere) patiënten. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan onderzoek, dan is het voor u tevens fijn om benaderd te worden door een vertrouwde instelling.

Wie zijn wij?

PanelCom is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC. PanelCom is in 2012 opgericht door Nadine Bol van de afdeling Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en in 2015 samengevoegd met leden die zich hadden aangemeld via Marij Hillen en Leonie Visser voor een panel van de afdeling Medische Psychologie van het AMC. Sinds 2016 staat het onderzoek dat via PanelCom wordt uitgevoerd formeel onder leiding van prof. dr. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie en prof. dr. Ellen Smets, hoogleraar medische communicatie. Bobbie van Genugten is de coördinator van PanelCom. Met haar kunt u contact opnemen als u vragen heeft via het contactformulier of per mail op panelcom@uva.nl.

Wat houdt deelname in?

Als u zich inschrijft als lid van PanelCom, ontvangt u per jaar maximaal vijf keer een uitnodiging per mail om mee te doen aan een onderzoek. Deelname aan de onderzoeken van PanelCom is altijd vrijwillig en geheel vrijblijvend: leden kunnen voor ieder onderzoek besluiten of zij mee willen doen of niet. U bent dus nooit verplicht tot deelname. In de uitnodiging vertellen wij altijd wat het onderzoek inhoudt en wat er van u wordt verwacht. Het meeste onderzoek betreft online vragenlijsten die u bijvoorbeeld invult naar aanleiding van het bekijken van een videofragment of een website. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link naar de online vragenlijst. Aan deze onderzoeken kunt u gemakkelijk thuis vanachter uw computer of laptop deelnemen. Voor onderzoeken op locatie worden reiskosten altijd vergoed.