Aanmelden

Iedereen kan lid worden van PanelCom, zowel mensen die kanker hebben (gehad) als degenen die dat niet hebben. We hanteren een minimale leeftijd van 18 jaar. Al naar gelang het type onderzoek worden gezonde mensen dan wel (ex-)patiënten met kanker benaderd om deel te nemen. Om u aan te melden, klikt u hier voor het aanmeldformulier.

De Universiteit van Amsterdam neemt alle maatregelen die nodig zijn om vertrouwelijkheid van gegevens en volledige anonimiteit te waarborgen. Voor meer informatie omtrent privacy: lees hier het privacyreglement.