Missie Statement

Amsterdam Center for Health Communication (ACHC)

Een belangrijke uitdaging voor gezondheidszorgwerkers en beleidsmakers is om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die communicatie en media bieden. Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) heeft tot doel om gezondheid en welbevinden te verbeteren door de implementatie van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve gezondheidscommunicatie.

Missie
Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) is een instituut waar naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve gezondheidscommunicatie ook veel aandacht is voor de verspreiding en valorisatie van resultaten uit dit wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke uitdaging voor medewerkers in de gezondheidszorg en beleidsmakers is om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die communicatie en media bieden om mensen te ondersteunen bij het vertonen van gezond gedrag, om ervoor te zorgen dat er effectieve(re) resultaten binnen de gezondheidszorg worden verkregen, om de aandacht van beleidsmakers voor belangrijke gezondheidsonderwerpen te vergroten, en om deze gezondheidsonderwerpen binnen het publieke debat te plaatsen.

Om deze uitdagingen aan te pakken en om gezondheidsmedewerkers te ondersteunen om effectieve communicatiestrategieën te gebruiken, is het
ACHC bedoeld om a) kennis over communicatie, onderzoek, onderwijs, technologie, en beleid op het gebied van gezondheid te verspreiden, b) optimale implementatie van onderzoeksbevindingen op het gebied van gezondheidscommunicatie te verbeteren, en c) de dialoog en samenwerking tussen de academische wereld, gezondheidswerkers, en beleidsmakers te bevorderen.

Dit gebeurt in samenwerking met een uitgebreid netwerk van deskundigen uit diverse wetenschappelijke onderzoeksgebieden (zoals gezondheidspsychologie, persuasieve communicatie, en sociale geneeskunde) en belangrijke stakeholders in de samenleving (zoals organisaties op het gebied van volksgezondheid, instellingen op het gebied van gezondheidszorg en patiëntenorganisaties).

Wij zijn een toegewijd team van wetenschappelijk onderzoekers en experts die binnen het wetenschappelijke veld van gezondheidscommunicatie factoren zoals de ontwikkeling, het bereik, de verwerking en de effecten van gezondheidscommunicatie bestuderen. Ons onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen interpersoonlijke en gemedieerde communicatie en op het ontwikkelen van theorie- en empirie-gebaseerde interventies. Het uiteindelijke doel van ACHC is het dissemineren en vertalen van deze kennis naar effectieve interventies en beleid op het gebied van gezondheid en welzijn.

Het ACHC is opgericht in overeenstemming met de aanbevelingen van de recent uitgevoerde beoordeling door de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Deze commissie concludeerde dat “meer inspanning kan worden besteed aan het expliciet betrekken van belanghebbenden bij onderzoeksprojecten” en erkende dat “het nieuw op te richten ‘Center for Health Communication’ een duidelijke strategie reflecteert om deze verbinding met maatschappelijke stakeholders te maken “.

Activiteiten
Het ACHC richt zich op de volgende activiteiten:

  • Het opstarten en ondersteunen van onderzoek dat de dynamiek bestudeert tussen het gebruik en de effecten van gezondheidscommunicatie en in het bijzonder de implicaties van deze dynamiek voor het ontwerpen en verspreiden van interventies die tot doel hebben de gezondheidsstatus en fysieke en mentale toestand van mensen te verbeteren.
    het stimuleren van het in de praktijk brengen van onze onderzoeksresultaten. Daartoe zullen de bevindingen van de bovengenoemde studies actief worden verspreid onder gezondheidswerkers, beleidsmakers, journalisten, patiëntenorganisaties en burgers die een algemene interesse hebben in gezondheidscommunicatie. Daarnaast zullen wij in contact treden en samenwerken met belanghebbenden, wat zowel de verspreiding van onze bevindingen faciliteert als onze bevindingen valideert. Deze belanghebbenden zullen ook gestimuleerd worden om de bevindingen verder te verspreiden onder lokale organisaties en stakeholders. Door het gebruik van zowel push (bijvoorbeeld het informeren van belanghebbenden van onze studie bevindingen) en pull (bijvoorbeeld organisatie van conferenties en thematische workshops, zodat belanghebbenden hun input kunnen inbrengen in het ontwerp van studies) strategieën, zal onze kennis zowel de wetenschap als maatschappij optimaal kunnen dienen.
  • De bovengenoemde activiteiten zullen worden vergemakkelijkt door een up-to-date website, het verspreiden van persberichten, en door het houden van een jaarlijks symposium en regelmatige thematische workshops.
  • Website. Een tweetalige website – Nederlands en Engels – zal worden gelanceerd. Belangrijke onderdelen op deze website zijn, onder andere, up-to-date informatie over: onze onderzoeksthema’s, onze onderzoeksresultaten, onze positie in actuele kwesties en debatten in zowel de academische wereld en praktijk, samenwerkingsverbanden met organisaties, lopende studies, en studies die in de nabije toekomst gestart zullen worden. De structuur van de website is zodanig dat zij verschillende doelgroepen kan informeren, zoals de academische gemeenschap, publieke en professionele organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en gezondheidsbevordering, gezondheidszorgprofessionals, patiëntenorganisaties, en burgers met een algemene interesse in gezondheidscommunicatie.
    Symposium en thematische workshops. Om kennisuitwisseling en samenwerking met academici en onderzoekers op het gebied van gezondheid te bevorderen, zullen zowel een jaarlijks symposium als thematische workshops worden georganiseerd.

Organisatie
Het ACHC is onderdeel van de afdeling Communicatiewetenschap van de UvA. Momenteel zijn de volgende onderzoekers aangesloten bij het ACHC:

Bestuur
Prof. dr. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Edith G. Smit, hoogleraar Persuasieve Communicatie, Universiteit van Amsterdam
Dr. Gert-Jan de Bruijn, UD, Universiteit van Amsterdam
Dr. Stephanie Welten, docent, Universiteit van Amsterdam

Medewerkers
Dr. Madelon Bronner, visiting researcher, Universiteit van Amsterdam
Dr. Alexandra Dima, postdoctoraal onderzoeker, Universiteit van Amsterdam
Dr. Nadine Bol, postdoctoraal onderzoeker, Universiteit van Amsterdam
Dr. Nicola Diviani, postdoctoraal onderzoeker, Universiteit van Amsterdam
Dr. Annemiek Linn, UD, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Eugene Loos, bijzonder hoogleraar ‘Oude en nieuwe media in een vergrijzende maatschappij’, Universiteit van Amsterdam
Corine Meppelink, UD, Universiteit van Amsterdam
Dr. Saar Mollen, UD, Universiteit van Amsterdam
Remco Sanders, student-assistent, Universiteit van Amsterdam
Dr. Sanne Schinkel, postdoctoraal onderzoeker en docent, Universiteit van Amsterdam
Dr. Barbara Schouten, UD, Universiteit van Amsterdam
Dr. Eline Smit, UD, Universiteit van Amsterdam
Dr. Aart Velthuijsen, senior docent, Universiteit van Amsterdam
Dr. Simon Zebregs, UD, Universiteit van Amsterdam
Dr. Sandra Zwier, senior docent, Universiteit van Amsterdam

Promovendi
Monique Alblas, PhD student gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam
Elroy Boers, PhD student gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam
Sifra Bolle, PhD student gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam
Kim Brandes, PhD student gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam
Minh Hao Nguyen, PhD student gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam
Rena Zendedel, PhD student gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam

Samenwerkingspartners
Het ACHC heeft een uitgebreid netwerk, bestaande uit wetenschappelijke experts afkomstig uit diverse onderzoeksgebieden en belangrijke maatschappelijke stakeholders ter ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van gezondheids-gerelateerd onderzoek en disseminatie van bestaande kennis en nieuwe bevindingen. Bestaande samenwerkingspartners zijn andere afdelingen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), andere universiteiten, (publieke)
gezondheidsorganisaties en – instituten, en patiënten organisaties.

Samenwerkingspartners binnen de UvA (huidige samenwerking)
Afdeling Geriatrie, AMC
Afdeling Medische Psychologie, AMC
Afdeling Klinische Informatiekunde, AMC
GIOCA (Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum), AMC

Samenwerkingspartners buiten de UvA (huidige samenwerking)
Alliantie Nederland Rookvrij (Dutch Alliance for a Smokefree Society)
Amsterdam Center on Aging (ACA)
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis – Nederlands Kanker Instituut
ARPH (Association for Researchers in Psychology and Health)
Behavioral Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen
CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Universiteit Maastricht
CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland)
Dienst Publiek en Communicatie, Ministerie van Algemene Zaken
Afdeling Communicatiewetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen
Afdeling Communicatiewetenschap, VU
Afdeling ‘Health, Medical and Neuropsychology’, Universiteit Leiden
Afdeling Gezondheid en Maatschappij, Universiteit Wageningen
Afdeling Medische Besliskunde, Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Afdeling Psychiatrie, EMGO Instituut voor Gezondheid en Zorg Onderzoek, VUmc
Afdeling Sociale en Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden
EMGO+ institute for Health and Care Research, VU & VUmc
Integraal Kankercentrum Nederland / IKNL
GeriOnNe (Geriatrische Oncologie Nederland)
Inholland Universiteit van Toegepaste Wetenschappen
IVO (Instituut VerslavingsOnderzoek)
Kanker.nl
KWF Kankerbestrijding
Leven met Kanker
NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
NeFCA (Netherlands-Flanders Communication Association)
NIVEL (Netherlands Instituut onderzoek van de gezondheidszorg)
Rutgers Stichting (Kenniscentrum Seksualiteit)
Riscamsterdam, VUmc
Sarphati Instituut
Sint Maartenskliniek
Soa Aids Nederland
Stichting Be Aware (Organisatie voor Verslavingseducatie)
Stichting Theater Veder
Stichting Voorkom (Organisatie voor Verslavingspreventie Jongeren)
Trimbos Instituut
Vilans (Kenniscentrum voor langdurende zorg)
Voedingscentrum Nederland