Zullen of kunnen? Effecten van autonomie-ondersteunende berichten op alcoholgebruik.

Gepubliceerd op 01 juni 2019 – Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen meer gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen als ze eigen verantwoordelijkheid voor dit gedrag ervaren. Uit eerder onderzoek blijkt dat er een aantal mogelijkheden zijn om dit gevoel bij mensen weg te nemen, zoals het niet opnemen van directe druk in boodschappen (‘u moet stoppen met roken’). Maria Altendorf en haar collegas van de Universiteit van Amsterdam en Maastricht University hebben recent onderzocht wat het effect is van deze toevoegingen bij online gezondheidsadvies.

In het onderzoek met 521 Nederlandse deelnemers (60.3% mannen) is gekeken naar het gebruik van een autonomie-ondersteunende communicatiestijl (het wegnemen van directe druk door zinsconstructies als ‘zou kunnen’ en ‘het is misschien mogelijk dat’) ten opzichte van een controlerende stijl (het gebruik van de gebiedende wijs en woorden zoals “moeten” en geen keuze suggereren). Er is gekeken in hoeverre mensen deze communicatiestijlen in online adviezen om het alcoholgebruik te reduceren ook daadwerkelijk als autonomie-bevorderend of controlerend ervaren. Ook is onderzocht in hoeverre het gebruik van een controlerende stijl bij de lezers leidt tot weerstand tegenover de boodschappen. De boodschappen in autonomie-bevorderende of controlerende communicatiestijl hadden echter geen effecten op ervaren autonomie-bevordering of weerstand. Over het algemeen ervoeren de deelnemers al veel autonomie, wat een mogelijke verklaring is dat de mensen in de autonomie-bevorderende ofwel de controlerende groep zaten geen weerstand hadden ervaren. 

Deze studie is mede-gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en een NWO MaGW Veni-subsidie toegekend aan Eline S. Smit.

Klik hier voor het volledige artikel

Meer lezen? Altendorf, M.B., van Weert J.C.M., Hoving, C., Smit, E.S. (2019). Should or Could? Testing the use of autonomy-supportive language and the provision of choice in online computer-tailored alcohol reduction communication. Digital Health, 5, 1-15. Doi: 10.1177/2055207619832767