ZonMw subsidie voor onderzoek naar Pandemic Preparedness

Gepubliceerd op 1 december 2022 – Bas van den Putte en Julia van Weert hebben een ZonMw-subsidie ​​van €250.000 ontvangen voor een project over pandemische-paraatheid, waarin ze interventies gaan testen die gericht zijn op het voorkomen van virus infectie en verspreiding (bijv. SARS-CoV-2) door de naleving van gedragsmaatregelen te verbeteren. 

Dit eenjarige interdisciplinaire project richt zich op maatregelen die relevant zijn voor (COVID-19) scenario’s met laag en hoog risico, waaronder testen, hygiënemaatregelen, afstand houden en het dragen van mondneusmaskers. Zowel online experimenten (testen van communicatiestrategieën) als veldexperimenten (testen van het gecombineerde effect van communicatie en omgevingsinterventies) maken deel uit van het project. Er worden twee postdoc-onderzoekers aangesteld. Het consortium voor dit project bestaat uit de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Radboud Universitair Medisch Centrum en NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving).

Het project zal inzicht geven in welke communicatiestrategieën de naleving van COVID-19-gedragsmaatregelen het meest effectief stimuleren en de toegevoegde waarde van gecombineerde communicatie- en omgevingsinterventies. De resultaten worden gedeeld met zowel beleidsmakers als gedrags- en communicatiespecialisten van ministeries, gemeenten en GGD’s en kunnen ook worden gebruikt voor toekomstige pandemieën.