ZonMw-subsidie voor onderzoek naar determinanten van depressie bij drie generaties migranten d.m.v. complexity science

Gepubliceerd op 11 april 2024 – ACHC-onderzoeker Nida Gizem Yilmaz heeft een ZonMw-subsidie ontvangen voor een project over het in kaart brengen van de determinanten van depressie bij eerste, tweede, en derde generatie Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse migranten. In dit project zal zij samenwerken met professor Claudi Bockting, ACHC-onderzoeker Barbara Schouten, en POH-GGZ Eugénie Verlaan.

Depressie komt vaker voor onder de eerste en tweede generatie Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse populatie dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. Voor de derde generatie ontbreken gegevens over de prevalentie en determinanten van depressie. Tot op heden wordt depressie in onderzoeken beschouwd als een probleem met één oorzaak. Men zoekt naar universeel effectieve interventies met als resultaat dat er geen effectieve interventies bekend zijn die depressie kunnen aanpakken onder de Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse populatie.

Het project zal 18 maanden duren en depressie onderzoeken als een complex probleem met meerdere determinanten die nauw met elkaar samenhangen en interacteren. Complexity science en causal loop diagrams zullen de complexiteit van de dynamische samenhang tussen determinanten van depressie illustreren, wat aanknopingspunten zal leveren voor effectieve en meer gepersonaliseerde interventies ter preventie en vroege opsporing van depressie onder 1e, 2e, én 3e  generatie migranten.