ZonMw-subsidie om richtlijn te ontwikkelen voor het overbruggen van taalbarrières in de zorg en het sociale domein

Gepubliceerd op 3 november 2022 – In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en het Amsterdam UMC, heeft ACHC-onderzoeker Barbara Schouten een subsidie ​​ontvangen van ZonMw. De subsidie is bedoeld om een evidence-based generieke richtlijn te ontwikkelen om de taalbarrière tussen zorgverleners en migrantenpatiënten met een lage Nederlandse taalvaardigheid te overbruggen. Het onderzoeksteam zal ook onderzoeken hoe deze richtlijn op effectieve wijze kan worden geïmplementeerd in de praktijk. 

Het doel van het project is het ontwikkelen van een richtlijn die kan worden opgenomen in bestaande richtlijnen en standaarden in de zorg en het sociale domein en zodoende de communicatie met patiënten die het Nederlands niet (goed) beheersen te verbeteren. De resultaten van het project zullen naar verwachting significant bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorgcommunicatie met migrantenpatiënten met een lage taalvaardigheid in het Nederlands.

De subsidie bedraagt 250.000 euro en zal worden gebruikt om een postdoc aan te stellen die deze herfst van start zal gaan met het onderzoek.