ZonMw Beurs Goed Gebruik Geneesmiddelen voor consortium met ACHC

Gepubliceerd op 6 december 2019 – Marcia Vervloet (NIVEL, ACHC) en Annemiek Linn (ACHC) hebben een ZonMw beurs gekregen om het gebruik van inhalatiemedicatie te verbeteren, zoals qua techniek als qua therapietrouw. Met de beurs is een bedrag van meer dan 500.000 euro gemoeid. Van deze beurs zal onder andere een promovendus worden aangesteld die zal worden begeleid door Annemiek Linn, Marcia Vervloet en Liset van Dijk (NIVEL, Universiteit Groningen) Het project zal starten op 1 januari 2020 en heeft een looptijd van 4 jaar.

Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten die inhalatie medicatie gebruiken dit momenteel niet optimaal doen, zowel qua techniek als langdurig gebruik.Het doel van het gehonoreerde project is door middel van een zogeheten blended interventie te zorgen voor een verbeterde techniek om inhalatiemedicatie te gebruiken en de therapietrouw te verbeteren. Dit doel zal worden aangepakt in twee onderzoeksfases, namelijk (1) een online feedback communicatie-training voor apothekersassistenten en (2) gespreksvoorbereiding voor zowel de patiënt als de assistent. Patiënten bereiden zich via een webportal voor via een zogenaamde Question Prompt Sheet (QPS) waarmee zij gespreksonderwerpen kiezen die zij willen bespreken met de assistent. Ook beantwoorden zij vragen over hun opvattingen over de inhalatiemedicatie, vertrouwen in hun vaardigheden en mogelijke andere barrières in het medicatiegebruik. De assistent bereidt het gesprek voor aan de hand van deze informatie.

In het project is ook opgenomen dat – bij bewezen effectiviteit – de training en voorbereiding zal worden opgenomen in het Zorgpad Inhalatiemedica van Long Alliantie Nederland.

Meer informatie over het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is hier te vinden.