Zendedel, R. (2013). Tolken in de gezondheidszorg. In I. Wolffers, A. van der Kwaak & N. van Beelen (Eds.), Culturele diversiteit in de gezondheidszorg: Kennis, attitude en vaardigheden. Bussum: Coutinho.