Winst-versus-verlies framing van coronamaatregelen en de effecten op beleidsvoorkeuren van het publiek

Gepubliceerd op 8 november 2021 – Hoe de gevolgen van coronabeleid worden geframed beïnvloedt of mensen een voorkeur hebben voor risicovolle of risicomijdende maatregelen. Meer concreet: Nadruk leggen op de potentiële winsten als maatregelen worden ingesteld (gezond blijven, beschikbare gezondheidszorg) of juist de potentiële verliezen van dezelfde maatregelen (mensen die overlijden of long-covid oplopen, overvolle IC’s) kan een groot effect hebben op welke coronamaatregelen het publiek prefereert. 

Communicatie is essentieel voor hoe zeer het publiek geneigd is overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus op te volgen. ASCoR-onderzoekers Mark Boukes en Michael Hameleers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten aan het begin van de coronapandemie (april 2020) in een grootschalig experiment hoe sterk de gain-versus-loss framing van gevolgen van het overheidsbeleid invloed kan hebben op de voorkeuren van het publiek voor risicomijdende of risicozoekende interventies.

Gain frames leggen de nadruk op mogelijk winsten. In de context van coronamaatregelen werden in dit onderzoek genoemd: (a) het redden van mensen en (b) het veiligstellen van de economische capaciteit. Loss frames focussen daarentegen op verliezen. In het geval van dit onderzoek betekende dit: (a) patiënten die overlijden of (b) een ineenstorting van de economie.

De resultaten van ons onderzoek repliceren de bevindingen van klassiek onderzoek door Tversky en Kahneman naar “Prospect Theory”. Mensen kozen liever voor risicomijdende oplossingen als een gain-frame werd gebruikt, terwijl risicovolle interventies werden verkozen als een loss frame werd gebruikt. De psychologische verklaring is dat als mensen worden geconfronteerd met verliezen, ze liever risico’s nemen om deze verliezen te vermijden. Risico’s worden daarentegen juist uit de weg gegaan als de bestaande winsten worden benadrukt.

Het volledige artikel is hier open-access beschikbaar.

Een uitgebreidere Nederlandse samenvatting is hier te vinden.