Welke factoren dragen bij aan ‘decisional conflict’ van patiënten met ongeneeslijke kanker?

Gepubliceerd op 31 maart 2022 – De algehele gezondheid van patiënten, tevredenheid over het gesprek met de oncoloog, en timing van de beslissing dragen bij aan ‘decisional conflict’. Dat concluderen Liza van Lent (Erasmus MC Kanker Instituut), Julia van Weert (ACHC) en collega’s in een prospectieve survey studie onder 116 patiënten met ongeneeslijke kanker. 

Wanneer patiënten met ongeneeslijke kanker geen standaard-behandelopties meer hebben, kunnen zij soms besluiten om deel te nemen aan vroeg-klinische studies. Dit zijn experimentele behandelingen met onzekere uitkomsten, wat de beslissing om wel of niet mee te doen complex kan maken. Het verbeteren van dit beslissingsproces kan helpen om de kwaliteit van leven voor patiënten met beperkte levensverwachting te verbeteren. In deze publicatie werd onderzocht welke factoren bijdragen aan decisional conflict, waarmee wordt gekeken naar de mate waarin patiënten onopgeloste behoeften, zoals twijfels, rondom de beslissing ervaren.

Het onderzoek suggereert dat effectieve, patiëntgerichte communicatie mogelijk decisional conflict kan voorkomen voor patiënten die voor het besluit staan om wel/niet aan vroeg-klinische studies deel te nemen. Het onderzoek laat bovendien zien dat dat patiënten met een slechtere algehele gezondheidsstatus en patiënten die meer tijd nodig hebben om een beslissing te nemen, meer decisional conflict ervaren, en dus mogelijk meer ondersteuning nodig hebben in hun besluitvorming.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC Kanker Instituut, Radboudumc en de Universiteit van Amsterdam/ASCoR. Deelnemende ziekenhuizen zijn het Erasmus MC Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en UMC Utrecht. Het onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Lees hier meer.