Wat zijn de neuropsychologische mechanismen van zelfbeheersing?

Gepubliceerd op 13 oktober 2022 – Zelfbeheersing is de sleutel tot een gelukkig en gezond leven. Het begrijpen van psychologische processen die zelfcontrole mogelijk maken, kan tot interventies leiden die zelfcontrole ondersteunen in de context van gezondheidsgedrag zoals gezond eten. Een nieuwe ACHC-publicatie vraagt ons ertoe theoretische modellen van zelfbeheersing te heroverwegen.

In het dagelijks leven worden we vaak geconfronteerd met verleidelijke situaties waarin we zelfbeheersing moeten uitoefenen om gezonde lange termijndoelen zoals een gezond dieet en een lang leven te vervullen, in plaats van toe te geven aan korte termijn verleidingen zoals een smakelijke traktatie. Hoe we deze zelfbeheersing bewerkstelligen is van groot belang voor de ontwikkeling van effectieve interventies die dit proces willen ondersteunen. Maar het is echter moeilijk voor studie deelneemers om zelf te rapporteren wat precies de psychologische processen zijn die hun helpen om zelfbeheersing uit te oefenen. In het afgelopen decennium hebben onderzoekers functionele neuroimaging gebruikt in combinatie met zelfrapportagemethoden om de psychologische mechanismen van zelfbeheersing beter te begrijpen. Een baanbrekende studie gepubliceerd door Hare en collegas (2009) in Science heeft de wetenschappelijke interesse in een dual-process-model van zelfbeheersing aangewakkerd, wat suggereert dat verwachte beloningen zoals een smakelijk chocoladekoekje zijn gecodeerd in het waardesysteem van onze hersenen (met name ventromedial prefrontal cortex, VMPFC) dat onze besluitvorming stuurt. Om zelfbeheersing uit te oefenen, hebben we daarnaast de betrokkenheid van andere hersengebieden nodig die verantwoording zijn voor uitvoerende controlefuncties (namelijk de dorso-laterale prefrontale cortex; DLPFC). DLPFC interacteert met VMPFC om ons te helpen de waargenomen waarde van de traktatie naar beneden bij te stellen. Deze studie heeft een aanzienlijke impact gehad op de literatuur door de theoretische focus van het veld te sturen en vele vervolgstudies te inspireren. Het is echter nooit rechtstreeks gerepliceerd.

ACHC-onderzoekers Christin Scholz en Hang-Yee Chan hebben samen met hun co-auteurs een vooraf geregistreerde directe replicatie uitgevoerd van dit belangrijke onderzoek, dat nu is gepubliceerd in Human Brain Mapping. Ze waren in staat om bevindingen te repliceren met betrekking tot de rol van het waardesysteem van de hersenen bij het begeleiden van de besluitvorming over voedselproducten. De replicatiegegevens boden echter geen sterke ondersteuning voor de veronderstelde rol van DLPFC. De onderzoekers concluderen dat “de replicatieresultaten eerder wijzen op de conceptualisering van zelfcontrole als automatisch en “moeiteloos” of als een (eenvoudige) vorm van op waarden gebaseerde besluitvorming. Onze resultaten ondersteunen op zijn minst het idee dat het niet de dlPFC is die verantwoordelijk is voor het vergroten van het gewicht van langetermijn doelen in de keuze.” Dit onderzoek benadrukt de cruciale rol van replicatie in het wetenschappelijke proces en verder benadrukt het belang van voortdurende academische discussies waarin duale versus single-process modellen van zelfcontrole worden vergeleken.

Klik hier voor de publicatie.
Klik hier voor de pre-registratie.
Klik hier voor de data.