Waarom delen we (gezondheids)nieuws met anderen?

Gepubliceerd op 2 november 2023 – In een nieuw artikel in PNAS hebben Hang-Yee Chan, Christin Scholz en hun medeauteurs bestudeerd waarom mensen online nieuws delen. Hersenscans van zowel Nederlandse als Amerikaanse participanten bieden fysiologische bevestiging voor eerdere theorievorming over de psychologische mechanismen van delen en voorspellen op robuuste wijze grootschalig delen van New York Times artikelen. Zelfrapportages waren alleen betrouwbaar voor Amerikanen die het Amerikaanse nieuws lazen.

Het proces van online-informatiedelen is van groot belang voor gezondheidscommunicatie en beïnvloedt de verspreiding en ontvangst van belangrijke informatie. Een recente studie, waaronder onderzoekers Hang-Yee Chan en Christin Scholz van het Amsterdam Center for Health Communication, gaat in op de psychologische drijfveren achter het delen van nieuwsartikelen, met name over gezondheids- en milieukwesties, via online platformen.

In een eerdere studie uit 2017 ontdekten onderzoekers dat hersenscans van ongeveer 40 personen die waren blootgesteld aan koppen en samenvattingen van artikelen uit The New York Times, konden voorspellen hoe vaak deze artikelen zouden worden gedeeld door het online lezerspubliek. Deze studie had twee belangrijke bevindingen: ten eerste kunnen hersenscans basale reacties op nieuwsartikelen vastleggen, waardoor nauwkeurige voorspellingen mogelijk zijn op basis van kleine steekproeven, en ten tweede leidde dit tot de ontwikkeling van een psychologische theorie over delen, bekend als het value-based model of sharing. Dit model suggereert dat beslissingen om informatie te delen gebaseerd zijn op de inschatting van de waardes en beloningen die voortvloeien uit het delen. Beginpunten van deze waardeperceptie zijn de zelfrelevantie en sociale relevantie van de te delen inhoud.

In hun recent gepubliceerde studie hebben de onderzoekers hun bevindingen uit 2017 gerepliceerd en uitgebreid, gebruikmakend van een nieuwe set artikelen uit The New York Times met betrekking tot gezondheid en het milieu, en deelnemers uit twee landen, Nederland en de Verenigde Staten. De resultaten bevestigden de eerdere bevindingen en bevestigden de robuustheid van neurale voorspellingsmodellen bij de voorspelling van deelgedrag over contexten en culturen. Interessant genoeg, terwijl hersenscans van zowel Nederlandse als Amerikaanse deelnemers effectief de populariteit van artikelen van een Amerikaanse krant voorspelden, waren zelfrapportages vooral informatief wanneer ze werden verzameld bij Amerikanen. Neurale signalen vangen dus fundamentele en impactvolle reacties op stimuli op, die beter generaliseerbaar zijn over verschillende groepen dan bewuste zelfrapportages.

Dit onderzoek benadrukt de kracht en universaliteit van het value-based model of sharing en biedt een solide basis voor het ontwikkelen van theorieën en interventies. Specifiek kunnen interventies die potentiële delers begeleiden bij het benutten van inhoud om positieve eigenschappen van henzelf te tonen of positieve verbindingen met anderen te bevorderen, leiden tot een toename van deelactiviteit. Dit kan een waardevol middel zijn voor het verspreiden van belangrijke informatie in het digitale tijdperk.

Leef het volledige artikel hier.