Voorspelling van Informatiedeling op Basis van Hersenenactiviteit

Informatiedeling, zowel online als persoonlijk, vormt wat voor informatie beschikbaar is en impact heeft in moderne samenlevingen. Het begrijpen van waarom mensen delen, kan ons helpen beter te voorspellen wanneer delen plaatsvindt en wat de impact van een specifieke boodschap kan zijn op de bevolking. In eerder werk hebben we aangetoond dat neurale reacties op krantenartikelen bij enkele studie-deelnemers kunnen worden gebruikt om het grootschalige deelgedrag in de populatie van online krantenlezers te voorspellen. Op basis van deze gegevens hebben we verder geopperd dat delen een gedrag is gebaseerd op waarden en dat de waarde van delen toeneemt in de mate waarin potentiële delers kansen zien om de te delen inhoud te gebruiken om zichzelf positief te presenteren of positief contact te maken met anderen. In dit project hebben we een conceptuele replicatie van dit werk uitgevoerd, waarbij we de geldigheid, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van ons neurale voorspellingsmodel hebben aangetoond. Bovendien hebben we de theorie van waardengebaseerd delen gebruikt om nieuwe interventies te ontwikkelen met als doel de kans te vergroten dat potentiële delers kansen zien om aan hun delingsmotieven te voldoen. We testen de causale effecten van deze interventies op de kans op delen in verschillende neuroimaging- en gedragsexperimenten.

Research team: