Verschillende motivaties van patiënten met kanker voor online informationele en emotionele steun

Gepubliceerd op 22 december 2022 – Informationele en emotionele steun aan patiënten met kanker dienen we op maat te maken. Ons onderzoek laat namelijk zien dat we drie verschillende typen patiënten kunnen onderscheiden op basis van hun motivatie om het internet te gebruiken. 

Begrijpen waarom patiënten online informatieve en/of emotionele steun zoeken is van fundamenteel belang om patiënten nauwkeurige en betrouwbare steun te bieden die is afgestemd op hun behoeften, voorkeuren en persoonlijke situatie. Patiënten met kanker verschillen in de informatie en steun die zij nodig hebben en hun voorkeuren hiervoor, waardoor zij onderling verschillen in hun (online) zoekgedrag. Sommige patiënten lijken vooral informatieve steun te zoeken om met hun ziekte om te gaan, terwijl anderen vooral emotionele steun lijken te zoeken.

Met deze studie richtten ACHC-onderzoekers Song Duimel, Annemiek Linn, Eline Smit, Julia van Weert, tezamen met hun Amsterdam UMC-collega Ellen Smets, zich daarom op (1) het identificeren van typische patiëntprofielen op basis van hun motieven om online informationele en/of emotionele steun te zoeken, en (2) het vergelijken van deze profielen in termen van psychologische en achtergrondkenmerken van patiënten, en de perceptie van gezondheidszorgdiensten.

De resultaten laten zien dat drie typen patiënten met kanker te onderscheiden zijn, elk in verschillende mate op zoek naar online informationele en/of emotionele steun. Daarnaast blijken deze groepen te verschillen in hun niveau van eHealth literacy (d.w.z. het vermogen om gezondheidsinformatie uit elektronische bronnen te zoeken, te vinden, te begrijpen en te beoordelen en de verworven kennis toe te passen om een gezondheidsprobleem aan te pakken of op te lossen).

De inzichten van deze studie kunnen worden gebruikt om zorgverleners, webdesigners en patiëntenorganisaties bewust te maken van de verschillende typen patiënten en hen helpen om aanbevelingen als ook de ontwikkeling van (online) bronnen af te stemmen op de behoeften van patiënten.

Lees het artikel hier