Verkennen hoe conversationele systemen zich kunnen aanpassen aan verschillende leeftijdsgroepen

Idealiter kunnen conversational agents zoals chatbots zich aanpassen aan menselijke gebruikers. Echter, met de huidige state-of-the art AI systemen is dat nog niet goed mogelijk. Ons lange termijn doel is om artificiële converational agents te ontwikkelen die zich kunnen aanpassen aan individuen en aan doelgroepen (naar leeftijd, expertise, taalgebruik, etc.), en die door gebruikers worden vertrouwd. Het huidige project richt zich op gebruikers van verschillende leeftijdsgroepen. Dit is van belang omdat conversational agents, zoals gebruikt in de gezondheidszorg, geschikt moeten zijn voor zowel jongeren als ouderen. Het project beantwoordt de vragen: (1) Kan een bepaalde mate van aanpassing bereikt worden door een state-of-the art systeem te trainen met data die gericht zijn op specifieke leeftijdsgroepen? (2) Leidt dit tot verschillen in gebruikservaringen, specifiek in ervaren antropomorfisme, sociale aanwezigheid, vertrouwen, waardering, en begrijpelijkheid van de boodschap? We zullen een open-source demo ontwikkelen om de resultaten van het project beschikbaar te maken, en bevindingen zullen ook verspreid worden via blogs en een hands-on workshop.

Onderzoeksteam:

  • Margot van der Goot
  • Raquel Fernández (Faculty of Science)
  • Sandro Pezzelle (Faculty of Science)

Status: Lopend sinds 1 januari 2021
Financiering: RPA Human(e) AI
Link: Klik hier