ADFICE_IT: Het verbeteren van valpreventie voor ouderen door een slim beslissingsondersteuningssysteem

Voor ouderen van 65 jaar en ouder zijn vallen de belangrijkste oorzaak van letsel-gerelateerde ziekenhuisopnames en overlijden. Twee risicofactoren voor vallen met letsel zijn 1) een eerdere val  en 2) het gebruik van bepaalde valrisico-verhogende medicijnen (fall-risk-increasing-drugs; FRIDs). Artsen vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke FRID medicatie afgebouwd moet worden, omdat het om een complexe besluitvorming gaat die polyfarmacie en co-morbiditeit behelst.

Digitale hulpmiddelen, zoals een klinisch beslissingsondersteuningssysteem (Clinical Decision Support System; CDSS) en een Patiëntenportaal, kunnen de gezamenlijke besluitvorming over medicatie-afbouw tussen arts en patiënt verbeteren. Door het volgen van de stappen van het Medical Research Council (MRC) Framework for complex interventions, implementeren en testen we een slim beslissingsondersteuningssysteem voor artsen op de valpolikliniek en een Patiëntenportaal voor patiënten die vanwege een val naar de valpolikliniek verwezen zijn.

Het slimme beslissingsondersteuningssysteem zal geïmplementeerd worden in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarnaast zullen de artsen getraind worden om de slimme beslissingsondersteuning in hun dagelijkse praktijk en communicatie toe te passen. Het slimme beslissingsondersteuningssysteem en het Patiëntenportaal zullen getest worden op effectiviteit in het voorkomen van vallen met letsel onder ouderen. Dit zal getest worden in een Randomized Controlled Trial (RCT) in de valpoliklinieken van 10 Nederlandse ziekenhuizen.

Daarnaast zullen ook een kosteneffectiveitsanalyse en procesevaluatie uitgevoerd worden om verschillende onderdelen van de interventie te evalueren. Dit project is opgezet door het Amsterdam UMC ziekenhuis, locatie AMC en wordt uitgevoerd in samenwerking met de UvA, afdeling Communicatiewetenschap.

Onderzoeksteam:

  • Kelly de Wildt (PhD student)
  • Dr. Annemiek Linn en Dr. Natasja van Schoor (co-promotoren)
  • Prof. dr. Julia van Weert en Prof. Dr. Nathalie van der Velde (promotoren)

Status: Lopend sinds 1 juli 2020
Financiering: ZonMW
Link: Klik hier