Veni-project: Talking Drinks

Hoe nemen we beslissingen in complexe informatiesettings die een overvloed aan tegenstrijdige informatie bevatten die relevant is voor de te nemen beslissing? Bijvoorbeeld, terwijl we aan de bar staan en moeten kiezen tussen wodka en een mocktail, hoe geven we betekenis aan en integreren we de tegenstrijdige boodschappen die worden verzonden door vrienden die van feesten houden, gezondheidsinstanties, alcoholmerken en bezorgde familieleden? In dit project onderzoeken we de effecten van overtuigende boodschappen over alcohol in de context van hun natuurlijke “peers”, dat wil zeggen andere boodschappen die relevant zijn voor alcoholconsumptie en variëren in waardering (pro- versus anti-alcohol) en bron (peers versus professionals). Om te begrijpen hoe mensen deze informatie integreren en hoe het hun besluitvorming beïnvloedt, hanteren we een multi-method aanpak, waaronder neuroimaging, enquêtes en een maand durend veldexperiment.

Onderzoeksteam: 

  • Dr. Christin Scholz
    • Status: Lopend sinds 1 januari 2020
      Financiering: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
      Links: https://www.cobras-lab.com//