Vage taal mag niet worden gebruikt in online medische consulten

Gepubliceerd op 13 april 2021 – Samen met een van haar voormalige masterstudenten (Linwei He) publiceerde ACHC-onderzoeker Eline Smit onlangs een wetenschappelijk paper in het European Journal of Health Communication. Hun onderzoek richtte zich op het effect van de taal die wordt gebruikt in online medische consulten, een fenomeen dat steeds populairder wordt.

In het kort was het doel van Eline en Linwei om de effecten van vaag taalgebruik (d.w.z. niet-specifiek, onnauwkeurig taalgebruik) op gezondheidsgerelateerde onzekerheid (bijv. onzekerheid over het verbeteren of verslechteren van symptomen) en de daaraan gerelateerde affectieve en gedragsmatige gevolgen te onderzoeken. Voorbeelden van vaag taalgebruik zijn het gebruik van ‘benaderingen’, zoals ‘enigszins’, en het gebruik van ‘elastische termen’, zoals ‘misschien’ en ‘klinkt als’. Samen voerden Eline en Linwei een online experiment uit onder 249 deelnemers. Deze deelnemers lazen ofwel virtuele arts-patiëntgesprekken waarbij de dokter vage taal gebruikte of virtuele arts-patiëntgesprekken waarbij de dokter precieze taal gebruikte – en deze twee groepen werden vergeleken met een controlegroep die geen enkel gesprek las. De resultaten toonden aan dat vage taal meer gezondheidsgerelateerde onzekerheid veroorzaakte dan precieze taal en dergelijke onzekerheid werd als een gevaar (bijv. als een verwachte negatieve impact van de situatie) maar niet als een kans beschouwd. Deze beoordeling leidde vervolgens tot negatieve emoties, zoals zorgen en angst. Er werden geen effecten gevonden op gedragsmatige gevolgen. De resultaten suggereren dat online zorgaanbieders zich moeten onthouden van het gebruik van vage taal in de communicatie met patiënten om onzekerheid en daaropvolgende negatieve gevoelens te vermijden.

Het onderzoek is (open access) gepubliceerd in het European Journal of Health Communication, een tijdschrift dat is opgericht door onder meer onze ACHC-directeur Julia van Weert. Ook hebben verschillende ACHC-leden een actieve rol in het management en de redactie van dit tijdschrift. Het volledige artikel is hier te vinden.

Eline’s betrokkenheid bij dit onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.