De adoptie van technologie verbeteren door user-centered design en gedragswetenschap te combineren

Gepubliceerd op 4 juli 2024 – Ondanks het feit dat multifactoriële valrisicobeoordelingsinstrumenten een effectieve methode zijn om valincidenten bij ouderen (65+) te voorkomen, worden ze vaak onderbenut in de klinische praktijk. ACHC-leden Sara Groos (ook Amsterdam UMC), Annemiek Linn, en Julia van Weert onderzochten of het gebruik en de implementatie van een Nederlands multifactorieel valrisicobeoordelingsinstrument verbeterd kan worden door gedragswetenschap te combineren met de user-centered design methode van persona-constructie.

Persona’s geven de behoeften en voorkeuren weer van fictieve gebruikers. Bij eHealth-interventies is aangetoond dat het gebruik van persona’s het denken, en de besluitvorming, gericht op de gebruiker bevordert met betrekking tot de bruikbaarheid van interventies. Hierdoor wordt de adoptie verbeterd door verbeterde bruikbaarheid. Aan de andere kant heeft het gebruik van gedragswetenschap in interventies aangetoond de adoptie te verhogen door zich te richten op relevante gedragsdeterminanten voor succesvolle implementatie, zoals gedragsopvattingen en attitudes. Aangezien zowel gedragswetenschap als persona-constructie een invloedrijke rol spelen in de adoptie van gezondheidstechnologie, ontwikkelde de huidige studie persona’s van een Nederlands multifactorieel valrisicobeoordelingsinstrument (d.w.z. de ‘Valanalyse’) die gebaseerd zijn op relevante gebruikerskenmerken en gedragsdeterminanten van eindgebruikers. De uiteindelijke persona’s werden gebruikt om het gebruik en de implementatie van de ‘Valanalyse’ in de eerstelijnszorg te verbeteren.

Gegevens uit een online enquête werden gebruikt om zes unieke persona’s van de ‘Valanalyse’ te construeren met behulp van een hiërarchische clusteranalyse-techniek. De geaggregeerde behoeften, voorkeuren, en gedragsdeterminanten van de persona’s hielpen bij het identificeren van belangrijke ontwerpvereisten en implementatiestrategieën. Hieronder vielen het verbeteren van de aanpasbaarheid van de tool in verschillende gebruikscontexten en het overwinnen van belangrijke barrières door doelen te stellen. De bevindingen van deze studie bieden belangrijke implicaties voor ontwerpers van eHealth-interventies, waarbij wordt gesuggereerd dat op theorie en bewijs gebaseerde persona’s zeer nuttig zijn voor het verbeteren van de bruikbaarheid en implementatie van gezondheidstechnologieën in de klinische praktijk. Dit onderzoek werd gefinancierd door VeiligheidNL, GGD Amsterdam, en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten? Het volledige artikel is gepubliceerd in het International Journal of Medical Informatics.