Urban Mental Health subsidie voor het project “MIND-CHAT: Mag ik u helpen?

Gepubliceerd op 13 juni 2024 – ACHC-onderzoeker Nida Gizem Yilmaz heeft een Urban Mental Health-subsidie ​​ontvangen voor een project over hoe een gepersonaliseerde cultuur-sensitieve chatbot kan bijdragen aan secundaire preventie bij drie generaties Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse migranten met depressie en/of niet-suïcidale zelfverwonding (NSSI).

Er zijn dringende ongelijkheden tussen mensen met en zonder migratieachtergrond en de onderlinge verbondenheid van depressie (terugval) en niet-suïcidale zelfverwonding. Desondanks zijn er tot op heden geen effectieve interventies ontwikkeld die gericht zijn op secundaire preventie (d.w.z. het voorkomen van verergering van symptomen en terugval) voor migranten. Dit creëert een dringende behoefte aan gezondheidscommunicatie-interventies die kunnen bijdragen aan, onder andere, een lager stigma/taboe, een groter bewustzijn/kennis over geestelijke gezondheid, en positieve attitudes en intenties, om de doelgroep van Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkanen te ondersteunen bij het maken van gezondere keuzes (bijvoorbeeld het zoeken van professionele hulp of het voorkomen van terugval). Een gepersonaliseerde interventie die migranten in staat stelt anoniem aan secundaire preventie deel te nemen, kan enkele van de bovengenoemde belemmeringen bij de toegang tot zorg verminderen.

Dit mixed-method promotieproject van 4 jaar zal naar verwachting starten in september 2024, en zal onderzoeken hoe een gepersonaliseerde cultuur-sensitieve chatbot kan bijdragen aan secundaire preventie bij drie generaties migranten met depressie en/of NSSI. Het project brengt expertise samen uit de Communicatiewetenschap (dr. Nida Gizem Yilmaz en dr. Annemiek Linn, ACHC), de Medische Psychologie (prof. Ellen Smets, AUMC), de Klinische Psychologie (dr. Tinne Buelens, dr. Henk Cremers, and dr. Marie Deserno, UvA), en de Preventieve Geneeskunde (dr. Kaylee Kruzan, Northwestern University Feinberg School of Medicine).