Top Paper Award DCHC voor Lisa Klinkenberg, Julia van Weert en begeleiders.

Gepubliceerd op 25 mei 2019 – Tijdens de ‘D.C. Health Communication’ conferentie van 26 en 27 april 2019 hebben Lisa Klinkenberg en haar coauteurs, waaronder Julia van Weert, de Top Paper Award in ontvangst genomen voor hun onderzoek getiteld ‘Unknown makes Unloved: Blood donation awareness and attitudes among people of White majority and African minority background’. Het onderzoek liet zien dat Afrikaanse migranten veel minder bekend zijn met bloeddonatie dan Nederlanders en ook dat ze het doneren van bloed zien als minder belangrijk en minder nuttig. Echter, een hoge bekendheid t.a.v. bloeddonatie hangt samen met een positievere houding t.o.v. bloeddonatie onder de Afrikaanse migranten, terwijl deze associatie niet gevonden is in de Nederlandse groep.

Lisa Klinkenberg doet haar PhD-onderzoek bij Sanquin (de Nederlandse bloedbankorganisatie) en het Amsterdam UMC. In haar PhD-project doet ze onderzoek naar de barrières en motivatoren om bloed te doneren onder migranten met een Afrikaanse achtergrond, om uiteindelijk een interventie te ontwikkelen om deze doelgroep beter te werven en te behouden als bloeddonors. Ze wordt daarbij onder andere begeleid door Julia van Weert.