Theater als vernieuwende communicatie in dementiezorg

Gepubliceerd op 19 oktober 2017 – Intonatie, acte de présence en timing zijn drie kernbegrippen afkomstig uit het theater, maar wat hebben die met zorg te maken? Petra Boersma onderzocht de implementatie van theatrale communicatie in het contact met mensen met dementie en promoveerde vrijdag 13 oktober aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op haar proefschrift ‘Person-centred communication with people with dementia living in nursing homes; a study into implementation success and influencing factors’. Het onderzoek was een samenwerking tussen de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum,  de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool InHolland.

Theatrale communicatie

De Veder Contact Methode is een nieuwe persoonsgerichte communicatiemethode, speciaal ontwikkeld voor toepassing in de dagelijkse 24-uurszorg. Met theatrale, poëtische en muzikale communicatie wordt wederkerig contact gestimuleerd met als doel ouderen met dementie gevoelens van herkenning te geven zodat het zelfvertrouwen en het welbevinden stijgt. De methode is ontwikkeld door Stichting Theater Veder, in 2005 opgericht door verpleegkundige en theatermaakster Marieke Westra. In het onderzoek werden zes afdelingen, die getraind en gecoacht waren in het toepassen van de Veder Contact Methode, vergeleken met zes afdelingen van dezelfde zorginstellingen, die reguliere zorg verleenden. Aan het onderzoek namen 136 zorgverleners en 134 bewoners met dementie deel. Na afloop van de training waren zorgverleners in staat om de theatrale aspecten van de Veder Contact Methode in hun communicatie met de bewoners toe te passen en vertoonden zij meer positief communicatief gedrag. Daarnaast ervaarden bewoners met dementie na de invoering van de Veder Contact Methode een hogere kwaliteit van leven op de aspecten ‘positief affect (gevoel)’ en ‘sociale relaties’, vergeleken met bewoners op afdelingen waar de methode niet werd toegepast. Ook waren mensen met dementie, waarvan verzorgenden de nieuwe methode toepasten, alerter, actiever en was er meer sociaal contact: spraak, oogcontact, reactie op de omgeving/activiteiten en initiatief nemen bleken significant te zijn verbeterd.

Het onderzoek is begeleid door prof. dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij de afdeling Psychiatrie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, prof. dr. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Berno van Meijel, lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde bij Inholland en het VU Medisch Centrum.

Meer lezen: http://nieuws.inholland.nl/theater-als-vernieuwende-communicatie-in-dementiezorg/

Link naar het proefschrift: https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:dare.ubvu.vu.nl:1871%2F55385

petra-boersma