Recht op gezondheid: overbruggen van taalbarrières in een superdiverse wereld

Dit promotieonderzoek richt zich op het verzamelen van bewijsmateriaal van zorgverleners, migrantenpatiënten en patiëntenverzorgers over de traditionele en digitale communicatiestrategieën die gebruikt worden bij consulten met taalverschillen om een effectieve medische communicatie te garanderen en tegelijkertijd taalbarrières te verminderen. Op basis van deze gegevens is het de bedoeling een (digitale) keuzehulp voor zorgverleners en patiënten te ontwikkelen en te evalueren om gezamenlijke, gepersonaliseerde en geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken over de effectieve toepassing van geïntegreerde communicatiestrategieën om taalbarrières te verminderen en de resultaten voor de patiënt te verbeteren. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de KU Leuven, waar discours/vertaling en tolkstudies worden bekeken.

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds 1 november 2021
Financiering: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek