Technologie ter ondersteuning van informatievoorziening aan mondkankerpatiënten om gedeelde besluitvorming te vergemakkelijken

In de loop der jaren zijn de incidentiecijfers van hoofd-hals kanker, specifiek mondkanker, in Nederland aanzienlijk gestegen. Chirurgie wordt beschouwd als de primaire behandeling, gevolgd door radiotherapie. De keuze voor een behandeling hangt aan de ene kant af van de tumor en het behandelteam, en aan de andere kant af de patiënt. Het verstrekken van adequate informatie aan mondkankerpatiënten is daarom van essentieel belang om samen te kunnen beslissen en een hoge kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Vooral omdat de beide behandelingsopties kunnen leiden tot verschillende functiebeperkingen en interfereren met vitale functies zoals spraak en slikken. De communicatie binnen de oncologische setting is echter een uitdaging voor zorgverleners. Daar komt nog bij dat het voor mondkankerpatiënten moeilijk is om zich voor te stellen wat de gevolgen van de behandeling zullen zijn. Dit bemoeilijkt het gedeelde besluitvormingsproces en uiteindelijk de levenskwaliteit van de patiënt. Een manier om de communicatie van artsen met mondkankerpatiënten te ondersteunen en gedeelde besluitvorming te vergemakkelijken, kan het gebruik van technologie zijn. Met dit promotieonderzoek willen we daarom onderzoeken of en hoe technologie kan worden geïmplementeerd om de informatievoorziening en het proces van gedeelde besluitvorming te optimaliseren. Meer specifiek richten we ons op het verkrijgen van inzicht in de informatie- en ondersteuningsbehoeften van patiënten., alsmede op het verkrijgen van een beter begrip van de uitdagingen en voorkeuren waarmee artsen te maken krijgen bij het verstrekken van informatie aan patiënten en het faciliteren van gezamenlijke besluitvorming. In de laatste fase van dit project zal deze kennis gebruikt worden om te onderzoeken welke rol technologie kan spelen in het communicatieproces. Om dit te bereiken kiezen wij voor een mixed-method benadering waarbij we gebruik maken van vragenlijsten, interviews en observationele gegevens van de communicatie tussen patiënt en dokter. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AvL).

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds 1 februari 2021
Financiering: Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AvL)