Symposium: Communicatie voor Geestelijke Gezondheid(szorg): Bevorderen Inclusie en Diversiteit

Gepubliceerd op 5 oktober 2023 – Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) organiseert op vrijdag 24 november haar najaarssymposium. Dit keer is het thema “Communicatie voor Geestelijke Gezondheid(szorg): Bevorderen van Inclusie en Diversiteit.” Het symposium staat onder leiding van Barbara Schouten en Gian Hernandez.

Het symposium duurt van 09.00 tot 17.00 uur en deelname is gratis. Gedurende deze dag zullen de laatste bevindingen rondom inclusie en diversiteit in de Geestelijke Gezondheidszorg worden gepresenteerd, en zal bediscussieerd worden hoe we met behulp van communicatie strategieën en interventies de toegang tot en zorg voor kwetsbare groepen, zoals migranten en vluchtelingen, kunnen verbeteren. Door de inzet van tolken is het symposium tweetalig, i.e. Nederlands en Engels

De eerste keynote lezing op dit symposium zal worden gegeven door Bram Orobio de Castro (UvA, UMH). Deze lezing benadrukt de noodzaak van een verschuiving van ineffectieve universele psycho-educatie naar actieve betrokkenheid bij het oefenen van sociale en zelfregulerende vaardigheden, waarbij succesvolle onderzoeken met gemarginaliseerde gezinnen en kinderen met verstorende gedragsproblemen als bewijs worden aangevoerd. De tweede keynote lezing zal worden verzorgd door Jeroen Knipscheer (Universiteit Utrecht). Deze lezing gaat in op het hogere risico op geestelijke gezondheidsproblemen bij vluchtelingen en migranten en stelt een cultureel gevoelige benadering voor om evidence-based behandelingen te verbeteren, waarbij de nadruk ligt op culturele competentie voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en het gebruik van cultureel aangepaste interventies, waaronder diagnostische instrumenten en therapieën.

We verwelkomen je graag op het symposium op de 24e!

Locatie: Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, Roeterseilandcampus gebouw C

Aanmelden via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUfceJrjLQqOqnIFay6WUtqdG0vcGj3w8Bpyx_k4Zy-JiYxA/viewform?usp=sf_link  

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Gian Hernandez en Babara Schouten via mhealth4all-cw-fmg@uva.nl

Voor meer informatie en het programma bezoekt u onze symposium pagina: Symposia en congressen ACHC | Symposia en congressen van het Amsterdam Centre for Health Communication