Symposium Communicatie met sociaal kwetsbare mensen tijdens COVID-19

Op vrijdag 15 januari 2021 vindt het 10e ACHC symposium “Communicatie met sociaal kwetsbare mensen tijdens COVID19” online plaats. Deelname is gratis. Sociale kwetsbaarheid is een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. 

Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting en het inboeten aan hun kwaliteit van leven, of van het realiseren van belangrijke waarden en doelen zoals zorg voor oude ouders of kinderen, het genereren van inkomen en van zingeving. Kleine netwerken zorgden ervoor dat mensen aan autonomie inboetten, omdat ze geen beroep op anderen konden doen om dingen voor elkaar te krijgen.

Communicatie was daarom van essentieel belang om wat er nog aan interactie was in stand te houden. Wat is de rol geweest van digitaal contact en zorg? En wat was de impact van de “intelligente” lockdown en versoepeling op de begrijpelijkheid van regels en infectie risico’s? Hoe kunnen we problemen herkennen? Wat voor geleerde lessen zijn er om op een begrijpelijke manier kunnen communiceren?

Dit symposium rapporteert bevindingen van een aantal lopende onderzoeksprojecten, alsook praktijkervaringen. Centraal staan onderzoeksprojecten genoemd op www.coronatijden.nl, met name het al bijna afgeronde door ZonMw gefinancierde project ‘Sociale Impact van Fysieke Afstand op Kwetsbare groepen’. Daarnaast zijn er sprekers uit de praktijk.

Het symposium heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt hier de presentaties terugkijken:  Video’s presentaties symposium 15 januari 2021 – Symposia en congressen ACHC (healthcommunication.nl).

 

Datum: Vrijdag 15 januari 2021

 

Programma

12.00 – 12.05: Opening – Danny de Vries (UvA)

Mensen met beperkingen en psychiatrische gezondheidsproblemen

12.05 – 12.20: Christien Muusse (Trimbos): Communicatie met dak- en thuislozen en de ervaringen van psychiatrische patiënten

12.20 – 12.30: Rick Kwekkenboom (HvA): Ervaringen van mensen met licht verstandelijke beperkingen.

12.30 – 12.40: Femke Scheffers (MEE Nederland) Veerkracht bij LVB cliënten in corona tijden.

12.40 – 12.50: Mohammed Azzouz (Pharos): Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden: Op een begrijpelijke manier communiceren.

12.50 – 13.20: Discussie

13.20 – 13.30: Pauze

 

Oudere mensen

13.30 – 13.40: Natashe Lemos Dekker (Universiteit Leiden): Onduidelijkheden in communicatie onder kwetsbare ouderen.

13.40 – 13.50: Henriette van de Roest (Trimbos): Communicatie in zorg- en verpleeghuizen.

13.50 – 14.00: Carolien Smits (Pharos): Corona-communicatie: ervaringen van mantelzorgers dementie met een migratieachtergrond.

14.00 – 14.10: Dinant Bekkenkamp (Alzheimer Nederland): Geleerde lessen uit de Alzheimer Cafe’s tijdens corona.

14.10 – 14.40: Discussie

14.40 – 15.00: Pauze

 

Kwetsbare gezinnen, hulpverlening, en participatief actieonderzoek:

15.00 – 15.10: Christian Broer (UvA): COVID-19 maatregelen in de dagelijkse praktijk van ouders met kleine kinderen.

15.10 – 15.20: Sanne Boersma (UvA): Digitaal contact en onveiligheid thuis.

15.20 – 15.30: Sanaz Kateb & David Kroon (VU) – Amsterdam Kwetsbaar: Veranderingen in de communicatie aan kwetsbare groepen binnen de hulpverlening

15.30 – 15.40: Paulien Willems (Clientenbelang Amsterdam) – Lessen uit het MAATiFEST coronatijd co-onderzoek met anderen in een soortgelijke situaties.

15.40 – 16.10: Discussie

 

Netwerken en reflectie

16.10 – 16.40: Netwerkgelegenheid

16.40 – 16.50: Julia van Weert (UvA) Reflectie: Lessen voor communicatie.

16.50 – 17.00: Danny de Vries (UvA) Discussie & closing