Subsidie van Longfonds voor Bas van den Putte

Gepubliceerd op 1 juli 2019 – Bas van den Putte is betrokken bij twee projecten die onlangs zijn gesubsidieerd door een samenwerkingsverband van Longfonds, Hartstichting, KWF, Trombosestichting en Diabetesfonds. Algemene doelstelling van beide projecten is om onderzoek uit te voeren dat bijdraagt aan beleid dat tabaksgebruik ontmoedigt en de rookvrije generatie stimuleert.

In het eerste project wordt onderzocht hoe het uitstalverbod voor tabak, dat vanaf 2020 geldt in Nederland, wordt uitgevoerd en wat de effecten hiervan zijn op adolescenten. Doelstelling is te komen tot adviezen voor het optimaliseren van het uitstalverbod zodat het effect op adolescenten wordt gemaximaliseerd. Dit project is een samenwerking tussen twee onderdelen van de Universiteit van Amsterdam: het Amsterdam UMC (Sociale Geneeskunde en Medische Informatiekunde) en de Faculteit van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (Communicatiewetenschap en Geografie). Projectleiders vanuit Amsterdam UMC zijn Mirte Kuipers en Anton Kunst. Projectleider vanuit FMG is Bas van den Putte.

In het tweede project wordt het effect van verhogen van tabaksaccijns onderzocht op rookgedrag, maar ook op eventuele ongewenste prijsvermijdende gedragingen, met oog voor verschillen tussen demografische subgroepen. Ook wordt onderzoek gedaan naar het optimale prijsniveau om stoppen met roken te bevorderen. Dit project maakt deel uit van het internationale Tobacco Control Policy Evaluation (ITC) Project naar de impact van tabaksontmoediging op rokers, dat sinds 2008 ook in Nederland loopt in een consortium van de Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam, en University of Waterloo (Canada).

De toekenningen zijn hier te vinden.