Strategieën om valpreventieprogramma’s aantrekkelijk te maken voor thuiswonende ouderen

Gepubliceerd op 21 september 2023 – Om valincidenten bij thuiswonende ouderen zoveel mogelijk te voorkomen, worden veelvuldig valpreventieprogramma’s in de wijk georganiseerd. Toch blijft de deelname aan deze programma’s vaak achter op het aanbod. Uit deze studie blijkt: het re-framen van ‘ouder worden’ en ‘valpreventie’ in de communicatie rondom valpreventieprogramma’s kan hierbij helpen.

Lees meer: Strategieën om valpreventieprogramma’s aantrekkelijk te maken voor thuiswonende ouderen

In het artikel van Meike van Scherpenseel, Lidia van Veenendaal, Lennie Donné, Saskia te Velde en Amber Ronteltap uit het FRIEND (Valpreventie Implementatiestudie) project, zijn 6 verschillende strategieën onderzocht om valpreventieprogramma’s te promoten bij thuiswonende ouderen: (1) re-framen, (2) informeren over voordelen, (3) bewust maken van risico’s, (4) betrekken van de sociale omgeving, (5) aanbieden van interventies op maat, en (6) regelen van praktische zaken. Deze strategieën zijn in eerdere studies, gebruikmakend van een Intervention Mapping aanpak (met o.a. een literatuurstudie, interviews met de doelgroep en input vanuit zorgprofessionals), geïdentificeerd als potentieel effectief.

In de huidige studie zijn de 6 strategieën in telefonische 1-op-1 interviews voorgelegd aan 12 thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico. Hierbij is gekeken naar of en hoe deze strategieën de doelgroep (de participanten zelf, maar ook hun peers) kunnen bewegen om deel te nemen aan valpreventieprogramma’s. Naast het re-framen van terminologie rondom de programma’s, bleken de participanten ook het benoemen van voordelen van valpreventie voor iedereen (een life-course approach) en het integreren van de programma’s in hun eigen bestaande sociale omgeving belangrijk te vinden. De boodschap voor zorgprofessionals binnen valpreventie die hun doelgroep beter willen bereiken: een positieve, inclusieve aanpak zou wel eens het best kunnen werken!

Het hele artikel is hier te vinden.

Dit werk is onderdeel van het FRIEND-project dat o.a. vanuit het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht wordt uitgevoerd, en is mede gefinancierd door SIA (deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), projectnummer RAAK.PRO03.099)