Song Duimel, MSc

Naam: Song Duimel, MSc
PhD: Verwacht in 2024, ACTA
Promotor: Prof.dr. Julia van Weert (ASCoR) en Prof.dr. Michiel van den Brekel (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek)
Co-promotor(s): Dr. Annemiek Linn (ASCoR) en Dr. Ron van Son (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek)
MSc: 2020, Communication Science (Persuasieve track), Universiteit of Amsterdam
Specialiteiten: Gezondheidscommunicatie, Arts-patiëntcommunicatie, Technologie, Audiovisueel materiaal, Gedeeld besluitvorming

Onderzoek: Met dit promotietraject onderzoeken wij hoe technologie in de vorm van animaties de informatievoorziening naar patiënten met mondholtekanker kan ondersteunen om zo gedeelde besluitvorming te kunnen faciliteren. Hiervoor ontwikkelen wij drie 3D animaties die op de polikliniek gebruikt kunnen worden door hoofd-hals chirurgen tijdens het uitslaggesprek waarin het behandelplan met de patiënt(e) bespreken. Patiënten (en naasten) zullen via de animaties geïnformeerd worden over de geadviseerde chirurgische ingreep en de mogelijke (functionele) gevolgen van deze behandeling. Tijdens het project worden de animaties ontwikkeld, getest en geëvalueerd door middel van mixed-methods onderzoek (i.e., interviews, focusgroepen, systematic review, observaties, survey) en samenwerking met beide eindgebruikers (co-creatie). Het project is een samenwerking tussen ASCoR en het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek. Door deze multidisciplinaire benadering hopen we met dit project de informatievoorziening en daarmee de zorg voor patiënten met mondholtekanker en hun naasten kunnen verbeteren.