SNOWDROP: Big data voor gezamenlijke besluitvorming omtrent het medicatie-gerelateerde valrisico van de oudere patiënt

Vallen is een van de grootste veroorzakers van letsel onder ouderen (65+). Medicatie is een belangrijke risicofactor voor vallen. Huisartsen hebben moeite met val-gerelateerde medicatie-management voor oudere patiënten, omdat er geen tools zijn om individuele risico’s in te schatten. Bovendien zijn oudere patiënten zelf niet goed in staat om actief te participeren in gezamenlijke besluitvorming over hun medicatie. Binnen het SNOWDROP-project richten we ons op de ontwikkeling en evaluatie van een klinisch beslissingsondersteuningssysteem en een patiënten portaal. Samen zijn deze systemen bedoeld om de gedeelde besluitvorming tussen huisarts en oudere patiënt te verbeteren tijdens een medicatie review met als doel het valrisico van de patiënt te verminderen. Het beslissingsondersteuningssysteem gebruikt een predictiemodel om oudere patiënten met een hoog valrisico te identificeren en adviseert de huisarts tijdens een valrisico-gerelateerde medicatie review. Het patiënten portaal kan door de oudere patiënt gebruikt worden ter voorbereiding op het consult en om informatie over hun valrisico te lezen.

Dit project is een samenwerking tussen de afdelingen communicatiewetenschappen (UvA), huisartsengeneeskunde (AMC) en klinische informatiekunde (AMC).

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds 1 januari 2020
Financiering: NWO (dit project is onderdeel van de Data2Person call)
Link: Onderzoek naar vallen