Smit, E. S., Hoving, C., Cox, V. C. M., & De Vries, H. (2012). Praktijkondersteuners bereiken de gemotiveerde rokers [Practice nurses reach the motivated smokers]. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning, 7(5), 118-124.


Abstract:
[in Dutch]
Inleiding: Een effectieve methode om rokers te helpen met stoppen, is online advies-op-maat. Dit kan echter pas effect hebben als je de doelgroep daadwerkelijk bereikt. Daarom bestudeerden we of de wervingsmethode invloed had op het bereik van online advies-op-maat.
Methoden: We gebruikten twee wervingsmethoden: enerzijds praktijkondersteuners die rokers wierven, anderzijds werving via massamedia. Na deelname aan een voormeting vroegen wij de rokers deel te nemen aan twee nametingen (twee dagen na hun stopdatum en zes weken na de voormeting). We onderzochten of het aantal deelnemers per wervingsmethode verschilde, of de geworven deelnemers per wervingsmethode verschilden in kenmerken, wat de invloed was van de wervingsmethode op de mate waarin de rokers gebruikmaakten van het programma, en of het stopgedrag verschilde.
Resultaten: Rokers geworven via praktijkondersteuners (n = 409) waren lager opgeleid, minder verslaafd, meer gemotiveerd om te stoppen, vaker vrouw en hadden vaker COPD of hart- en vaatziekten vergeleken met deelnemers geworven via massamedia (n = 1154). Zij maakten meer gebruik van het programma en rapporteerden meer stopgedrag. Dat komt voornamelijk door de kenmerken van deze rokers op de voormeting, zoals een grotere motivatie.
Beschouwing: Via massamedia wierven we meer deelnemers en tegen lagere kosten. Maar de via praktijkondersteuners geworven rokers hadden, door hun kenmerken op de voormeting, een grotere kans om te stoppen met roken. Zij bleven het programma ook langer gebruiken, bleek op de twee nametingen. Verder bereikten praktijkondersteuners relatief meer lager opgeleide rokers, een doorgaans moeilijk bereikbare doelgroep.

Link: http://www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl/archief/id687-praktijkondersteuners-bereiken-de-gemotiveerde-rokers.html