Slotconferentie NWO-programma ‘Begrijpelijke Taal en Effectieve Communicatie’

Gepubliceerd op 4 november 2016 –

Op 11 november 2016 is de slotconferentie van het NWO-programma ‘Begrijpelijke Taal en Effectieve Communicatie’. Vanuit het ACHC zijn Bas van den Putte en Simon Zebregs betrokken, in samenwerking met Anneke de Graaf (Radboud Universiteit) en Trimbos Instituut.

 

Op deze dag zullen Simon Zebregs en Anneke de Graaf de resultaten presenteren van hun onderzoeksproject naar voorlichting over alcohol en tabak aan laaggeletterde adolescenten. Uit de resultaten van zeven onderzoeken blijkt dat de voorlichting een korte-termijn gewenst effect heeft op kennis over gevolgen alcohol en tabak en houding ten opzichte van alcohol. Hierbij maakt het over het algemeen niet uit of de voorlichting wordt gegeven op een informatieve manier, in de vorm van een verhaaltje, of informatie ondersteund wordt met testimonials of onderzoeksgegevens. Ook een print of audiovisueel format maakt weinig uit. Er zijn echter geen effecten meer zichtbaar 1 maand na de voorlichting – op gedragsintentie zijn geheel geen effecten van voorlichting gevonden. Wij denken dat voor blijvende effecten het belangrijk is om voorlichting regelmatig te herhalen. Omdat alle vormen van voorlichting even effectief zijn, kan door variatie in de vormen afwisseling in de voorlichting worden aangebracht.

 

Meer informatie over, en aanmelding voor, deze conferentie kan via NWO – http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/begrijpelijke+taal/slotconferentie.