Schinkel, S., Schouten, B. C., & Van Weert, J. C. M. (2010). Communicatie met Nederlandse en Turkse patiënten in de huisartsenpraktijk: Een exploratief onderzoek naar verschillen in informatie- en participatiebehoeften. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 38(1), 63-79.

Abstract: In dit onderzoek staan verschillen in informatie- en participatiebehoeften tussen Nederlandse en Turkse huisartspatiënten centraal. Uit de resultaten blijkt dat zij, zoals verwacht, verschillende informatiebehoeften hebben. Tevens vinden Turkse patiënten de informatie van de huisarts minder begrijpelijk dan Nederlandse patiënten en blijken ze na het consult meer onvervulde informatiebehoeften te hebben. In de participatiebehoefte zijn geen verschillen gevonden.
Keywords: doctor-patient communication, ethnic minorities, information preference, participation preference, primary care, intercultural communication

Link: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/TCW/2010/1/TCW_1384-6930_2010_038_001_005.pdf