Schadelijke gezondheidscommunicatie? Hoe bedreigende gezondheidsboodschappen het welzijn kunnen beïnvloeden en hoe in te grijpen

Dit promotieproject richt zich op de relatie tussen blootstelling aan specifieke persuasieve gezondheidscommunicatie en mentaal welzijn. Meer specifiek is ons doel om de relatie te onderzoeken tussen blootstelling aan specifieke kenmerken van boodschappen (zoals angst of tegenstrijdige informatie) en daaropvolgend mentaal welzijn en de rol van mentaal welzijn vóór blootstelling aan een specifieke boodschap bij de verwerking ervan. Verder zullen we de rol van sociale media-interacties bij de verwerking van specifieke persuasieve gezondheidsboodschappen onderzoeken. Bijvoorbeeld, zou het kunnen dat interactie (zoals delen of leuk vinden) met een persuasieve gezondheidsboodschap op sociale media de negatieve effecten van blootstelling op mentaal welzijn verzacht? Of zou het ze juist versterken? En wat betekent dat voor de effectiviteit van de boodschap?

Dit driejarige promotieproject zal een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden gebruiken. De inzichten zullen overheden, gezondheidsorganisaties en andere gezondheidscommunicatieprofessionals informeren over de optimale communicatiestrategieën die minder schadelijk zijn voor de ontvangers. Ze zullen vooral nuttig zijn in tijden van crises, zoals de recente Covid-19-pandemie, waar het mentale welzijn van de bevolking al op het spel staat.

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds 1 april 2022
Financiering: Amsterdam School of Communication Research / ASCoR