Sara Groos, MSc

Naam: Sara S. Groos, MSc
PhD: Verwacht: 2024, Amsterdam UMC, locatie AMC
Promotor: Prof. Dr. Julia van Weert, Prof. Dr. Nathalie van der Velde
Co-promotor(s): Dr. Annemiek Linn, Dr. Judith Kuiper
MSc: 2021, Universiteit van Amsterdam
Specialiteiten: web-gebaseerd, leefstijl, interventie, advies-op-maat, eerstelijnszorg, motivatie

Onderzoek: Sara Groos heeft haar Research Master Communicatiewetenschap cum laude afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Haar masterscriptie onderzocht hoe overtuigingskracht op webpagina’s die verschillende COVID-19-gerelateerde gedragingen promoten, kan worden geoptimaliseerd door middel van maatwerk. Haar scriptie werd bekroond met de ‘Top Student Abstract and Presentation’ op de European Conference on Health Communication (ECHC) 2021.

Naast haar studie was ze student-onderzoeksassistent bij de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Als onderdeel van het Communication, Brain, and Society Lab-team assisteerde ze bij veldexperimenten om de effecten van op maat gemaakte mediaberichten op interpersoonlijke communicatie over beweging en gerelateerd gedrag te onderzoeken. Ze werkte ook als onderzoeksassistent bij het Amsterdam UMC, locatie AMC, waar ze assisteerde bij een door ZonMw gefinancierd project gericht op het ontwikkelen van tools voor gedeelde besluitvorming om medicatie-gerelateerd vallen bij ouderen te voorkomen.

Tijdens de laatste fase van haar master ontving ze een beurs met een promotievoorstel dat ze samen met haar begeleiders schreef. Hierdoor heeft ze een driejarig promotietraject kunnen starten in het Amsterdam UMC (2021-2024). Het project is een samenwerking met VeiligheidNL, GGD Amsterdam en eerstelijns gezondheidszorgprofessionals in Amsterdam, om een ​​op maat gemaakte screenings- en beoordelingstool voor val risico’s te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren. Dit alles is gericht op het verminderen van val incidenten bij ouderen.