Resultaten van een wereldwijd experiment over sociale afstand houden in tijden van COVID-19 gepubliceerd

Gepubliceerd op 9 juni 2022 – Tijdens de COVID-19-pandemie hebben veel ACHC-onderzoekers de focus van (een deel van) hun werk verlegd naar het begrijpen en bevorderen van gezondheidsgedrag door middel van effectieve COVID-19 communicatie – zie ook hier. Onze vicevoorzitter en secretaris Eline Smit besteedde ook een deel van haar tijd aan COVID-19 gerelateerd onderzoek; haar nieuwste publicatie is zojuist gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). In dit artikel worden de resultaten beschreven van een wereldwijd experiment over het houden van sociale afstand, waaraan wetenschappers van over de hele wereld hebben bijgedragen. 

Communiceren op een manier die de motivatie om sociale afstand te houden stimuleert, blijft een cruciale wereldwijde prioriteit voor de volksgezondheid tijdens de COVID-19-pandemie. Deze studie testte de motiverende eigenschappen van berichten over sociale afstand: autonomie-ondersteunende (d.w.z. berichten die keuze en keuzevrijheid bevorderden) versus controlerende berichten (d.w.z. berichten die dwingend en beschamend waren) bij 25.718 mensen in 89 landen. De autonomie-ondersteunende boodschap verminderde gevoelens van weerstand tegen de aanbevelingen om sociale afstand te houden ten opzichte van de controlerende boodschap, en de controlerende boodschap verhoogde gecontroleerde motivatie, een meer extrinsieke vorm van motivatie die meestal minder effectief is in het beïnvloeden van gedrag, in vergelijking met geen bericht. Het berichttype had geen invloed op intenties om sociale afstand te houden, maar de bestaande motivaties van mensen om sociale afstand te houden, waren gerelateerd aan hun intentie om dit te doen. De bevindingen waren vergelijkbaar in een geografisch diverse steekproef en wijzen op de mogelijke schade van het gebruik van beschamende en dwingende taal in de volksgezondheidscommunicatie, met implicaties voor de huidige en toekomstige wereldwijde gezondheid gerelateerde uitdagingen.

De volledige paper is hier te vinden (open access).