Rena Zendedel winnaar van de NeFCA Dissertation Award 2017

Gepubliceerd op 11 februari 2019 – Rena Zendedel ontving de prijs voor haar proefschrift “Informal interpreting in Dutch general practice” van NeFCA, de Netherlands-Flanders Communication Association.De prijs is bedoeld om excellente dissertaties op het gebied van de Communicatiewetenschap in Nederland en Vlaanderen te erkennen.

De prijs werd vorige week uitgereikt tijdens het “Etmaal van de Communicatiewetenschap” in Nijmegen. Het doel van het proefschrift was om de communicatie in de huisartspraktijk tussen Turkse patiënten, informele tolken (bijv. een familielid) en huisartsen te bestuderen. Hierbij werd een integrale benadering gevolgd die de perspectieven van alle drie de gesprekspartners combineerde.

Het proefschrift liet zien dat patiënten en informele tolken vaak dezelfde verwachtingen hadden over tolken in de medische setting (ze verwachten bijvoorbeeld dat de tolk zich inzet voor de patiënt, emotionele steun verleent en raad geeft), maar dat dit verschilde van het perspectief van huisartsen (deze verwachten vooral dat de tolk vertaalt). Uit audio-opnamen van huisartsconsulten bleek dat informele tolken minder dan de helft van de communicatie vertaalden. Informele tolken vervingen zowel patiënten als huisartsen door zelf vragen te stellen en/of antwoorden te geven. Als gevolg hiervan werden patiënten en huisartsen buiten gesloten door de informele tolk van een deel van de communicatie. Deze resultaten kunnen leiden tot miscommunicaties en frustraties tijdens medische consulten.

Volgens de jury was een onderscheidend kenmerk van het winnende proefschrift dat het in gaat op een relevante en belangrijke kwestie voor etnische minderheden in Nederland. De jury prees Rena voor het toepassen van een unieke aanpak door deze kwestie in haar onderzoek vanuit drie perspectieven tegelijk te benaderen: de percepties van patiënten, tolken en huisartsen. De jury waardeerde ook dat Rena een indrukwekkende hoeveelheid werk heeft verricht en een verscheidenheid aan methoden heeft gebruikt in haar onderzoek. Naast de opmerkelijke wetenschappelijke kwaliteit, kan dit onderzoek een wezenlijk effect hebben op het beleid in de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Rena verdedigde haar proefschrift in november 2017. Het proefschrift werd begeleid door Barbara Schouten, Bas van den Putte en Julia van Weert.

Het proefschrift kan hier als pdf worden gedownload.