Psychologische mechanismen van het delen van gezondheidsnieuws

Gepubliceerd op 5 mei 2022 – Tijdens een zich snel ontwikkelende crisis, zoals een pandemie, moet informatie van hoge kwaliteit zich snel door de samenleving verspreiden. Sociale media kunnen deze informatieverspreiding vergemakkelijken. ACHC-onderzoeker Hang-Yee Chan en Christin Scholz onderzochten samen met collega’s van Amerikaanse universiteiten de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het delen van gezondheidsinformatie. 

Informatieverspreiding in een samenleving hangt onder andere af van of individuen de intentie hebben om deze informatie te delen of niet. Toch is er weinig bekend over de vraag of de rol van “gatekeeper” (iemand die informatie kiest om te delen) invloed heeft op hoe binnenkomende informatie door de hersenen wordt verwerkt. In deze studie, recent gepubliceerd in het academische tijdschrift Cerebral Cortex, onderzoeken we hoe denken over delen van gezondheidsinformatie de neurale codering van deze informatie beïnvloedt, en of dit effect wordt gemodereerd door de sociale netwerkpositie van de persoon in het echte leven.

In een fMRI studie beoordeelden deelnemers samenvattingen van gezondheidsnieuwsartikelen op of ze het artikel zelf wilden lezen (lezen) of – als gatekeepers – wilden delen met een specifieke ander (narrowcast) of op hun sociale media-feed wilden plaatsen (broadcasting). Over alle condities heen werden consistente ruimtelijke patronen van activatie gevonden die zijn verbonden aan  individuele nieuwsartikelen, zowel in hersengebieden die betrokken zijn bij perceptie en taalverwerking als bij processen van hogere orde. Bij het nadenken over het delen nam de coderingsconsistentie echter af in de verwerkingsgebieden van hogere orde (bijv. default mode network), wat suggereert dat de gatekeeperrol meer geïndividualiseerde verwerking in de hersenen omvat die meer persoons- en context-specifiek is. Bovendien vertoonden deelnemers van wie de sociale netwerken een hoge ego-betweenness centraliteit hadden (d.w.z. meer kans om gatekeeper te zijn in het echte leven) meer geïndividualiseerde codering wanneer ze aan brede informatiedeling dachten. Deze studie laat zien hoe gezondheidsinformatie-gatekeeping vorm geeft aan de verwerking van binnenkomende informatie in onze hersenen.

Het volledige artikel: Chan, H. Y., Scholz, C., Baek, E. C., O’Donnell, M. B., & Falk, E. B. (2021). Being the Gatekeeper: How Thinking about Sharing Affects Neural Encoding of Information. Cerebral Cortex31(8), 3939-3949.