Promotie van Simon Zebregs op 28 januari 2016

UvA_foto1Middelbare scholieren van een lager niveau misbruiken vaker alcohol dan scholieren van de hogere niveaus. Ook beginnen ze op jongere leeftijd met het drinken van alcohol. De Nederlandse overheid ziet onderwijs over de negatieve gevolgen van alcoholmisbruik als belangrijk onderdeel van de strategie om dit ongezonde gedrag tegen te gaan. Het bestaande lesmateriaal houdt echter geen rekening met het feit dat leerlingen van de lagere niveaus minder capaciteiten hebben om informatie te verwerken.

Simon Zebregs onderzocht de verschillende formats waarin informatie aan  middelbare scholieren (Praktijkonderwijs en VMBO) wordt aangeboden en welke daarvan het meest effectief zijn. De wetenschappelijke literatuur bevat verschillende suggesties over de potentiële invloed van presentatieformats op de verwerking van informatie. Daarbij gaat de aandacht voornamelijk uit naar drie formats: het informatieve, narratieve en statistische format. In de literatuur worden verschillende mechanismen beschreven waardoor deze formats het effect van lesmaterialen zouden kunnen vergroten. De invloed van presentatieformats is echter voornamelijk onderzocht onder universitaire studenten, die significant meer verwerkingscapaciteiten hebben dan middelbare scholieren van de lagere niveaus. Het doel van Zebregs’ proefschrift was om te onderzoeken hoe presentatieformats kunnen worden gebruikt om lesmaterialen voor leerlingen van het praktijkonderwijs en VMBO zo effectief mogelijk gemaakt. Hij heeft voor dit onderzoek samengewerkt met de ontwikkelaars van het De gezonde school en genotsmiddelen programma van het Trimbos Instituut.

Dhr. S. Zebregs: Is it How We Tell Them About Alcohol? The Role of Presentation Formats in Health Education Materials for Lower Educated Students. Promotoren zijn prof. dr. P.C. Neijens en prof. dr. S.J.H.M. van den Putte.
http://www.uva.nl/onderzoek/promoveren/promotieagenda/item/alcoholvoorlichting-middelbare-scholieren.html?page=2&pageSize=20

Proefschrift: http://dare.uva.nl/record/1/507820