Promotie van Nadine Bol op 3 December 2015

Foto1_cutGoede informatievoorziening is essentieel voor effectieve
zorgverlening aan patiënten met kanker. In het huidige digitale tijdperk wordt steedsmeer informatie aangeboden via het internet. Omdat kanker veelvuldig voorkomt bij ouderen is het belangrijk dat websites aangepast zijn op deze doelgroep. Nadine Bol onderzocht hoe online informatie zodanig gepresenteerd kan worden dat ouderen de informatie kunnen en willen gebruiken.

Een manier om online informatie te verbeteren voor ouderen is de toevoeging van illustraties en video’s. Door het combineren van theorieën uit de communicatiewetenschap, cognitieve veroudering en psychologie geeft dit onderzoek inzicht in (1) hoe illustraties en video’s ervoor kunnen zorgen dat ouderen tevredener zijn met online informatie over kanker (‘website satisfaction’) en deze informatie beter begrijpen, onthouden en kunnen reproduceren (‘recall’), (2) de mechanismes die hieraan ten grondslag liggen, en (3) de rol van leeftijd en leeftijdsgerelateerde factoren. In totaal hebben 973 gezonde volwassenen en 540 (ex-) kankerpatiënten deelgenomen aan de zes studies in dit proefschrift, waarbij gebruik gemaakt werd van diverse methoden zoals experimenten, survey en eye-tracking. Uit de resultaten blijkt dat ouderen die tevredener waren over de emotionele steun van de website een hogere recall van informatie hadden. Deze relatie werd, zoals verwacht, niet gevonden bij jongeren. Zowel illustraties als video’s kunnen de tevredenheid met de website en de recall van informatie vergroten. Met name video’s waarin de informatie in een informele stijl gepresenteerd wordt door een oudere, sympathieke patiënt bleken effectief te zijn. Recall van informatie werd, naast de tevredenheid met de emotionele steun van de website, ook positief beïnvloed door andere boodschapkenmerken (bv. ervaren cognitieve belasting bij het verwerken van de boodschap) en door individuele kenmerken (bv. health literacy, kwetsbaarheid), maar niet door chronologische leeftijd. De resultaten van dit proefschrift geven inzicht in hoe online informatie op het internet zodanig aangeboden kan worden dat oudere patiënten deze effectief kunnen verwerken.
Link naar dissertation: http://dare.uva.nl/record/1/494250