Promotie Ruth Pel-Littel – Samen beslissen met ouderen en hun naasten

Gepubliceerd op 11 november 2020 – Vraag ouderen en hun naasten om thuis vast na te denken over wat zij zelf belangrijk vinden om te bespreken met de arts, en nodig hen expliciet uit om hun kennis en ervaring over hun persoonlijk leven met ziektes in te brengen in het gesprek in de spreekkamer.

Op vrijdag 20 november verdedigt Ruth Pel-Littel haar proefschrift  “Shifting from “What is the matter?” to “What matters to you?” Shared decision making for older adults with multiple chronic conditions and their informal caregivers. Dit onderzoek verkent hoe ouderen met meerdere chronische aandoeningen en hun naasten beter betrokken kunnen worden bij het samen beslissen over behandeling en zorg. Hierbij werd o.a. een voorbereidingsfolder en een training voor artsen ontwikkeld. De  resultaten van dit onderzoek tonen aan dat voor ouderen persoonlijke gezondheidsuitkomsten zoals kwaliteit van leven, zelfstandigheid en sociale contacten vaak belangrijker zijn dan ziekte specifieke uitkomsten. En hun kennis en ervaring over hun persoonlijk leven met chronische ziektes helpt bij het bespreken van voorkeuren. De voorbereidingsfolder helpt om hier inzicht in te krijgen. Geriaters zijn door de training beter persoonlijke doelen van ouderen gaan bespreken en leggen ook de verschillende behandelmogelijkheden met voor- en nadelen beter uit. Het blijft wel een uitdaging om ouderen actief in het gesprek te betrekken. Echter, juist bij ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden heeft meer samen beslissen een gunstig effect op hoe zeker ouderen zich voelen over het besluit.         

De voorbereidingsfolder voor ouderen en naasten en de training voor artsen worden nu doorontwikkeld en geïmplementeerd op poliklinieken geriatrie van verschillende ziekenhuizen. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) heeft de ambitie om samen beslissen met persoonlijke uitkomstmaten op alle geriatrieafdelingen in Nederland te implementeren. Bij deze uitrol werkt een team van onderzoekers en adviseurs van Vilans samen met de NVKG en seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Het onderzoek was een samenwerking tussen de afdeling Ouderengeneeskunde van het AMC, Vilans, kenniscentrum ACHIEVE van de Hogeschool van Amsterdam, de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University. Ruth Pel-Littel werd begeleid door ACHC hoogleraar prof. dr. Julia van Weert (UvA), prof. dr. Bianca Buurman (AMC-UvA), prof. dr. Wilma Scholte op Reimer (AMC-UvA) en prof. dr. Mirella Minkman (Tilburg University).

Vilans en ZonMw financierden het onderzoek.

Klik hier om de verdediging online bij te wonen.

Het proefschrift kan hier gedownload worden.

Klik hier voor het OBSERVER OPTIONMCC meetinstrument wat Ruth-Pel Littel ontwikkelde om gezamenlijke besluitvorming tussen artsen, ouderen en hun naasten te observeren aan de hand van video-opnames.

Klik hier voor het Stappenplan – Samen beslissen met ouderen