Promotie Maria Altendorf – Het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt.

Gepubliceerd op 14 april 2020 – In veel online advies-op-maat programma’s om gezond gedrag te bevorderen wordt de inhoud afgestemd op individuele gebruikerskarakteristieken (content tailoring).  Het effect van dit soort programma’s blijft echter beperkt. Maria Altendorf heeft daarom in haar proefschrift – dat zij op 16 april 2020 online zal verdedigen – onderzocht of het aanpassen van de communicatiestijl op basis van iemands persoonlijke voorkeuren dit effect kan vergroten. Recent publiceerde zij hier al een wetenschappelijk artikel over.Het doel van het proefschrift was om een online stoppen-met-roken interventie-op-maat (computer-tailored) te ontwikkelen en te testen. In deze online computer-tailored interventie werden 2 strategieën gecombineerd om passend advies aan rokers te geven. Allereerst werd rekening gehouden met welke informatie werd gepresenteerd, oftewel ‘conten-tailoring’. Daarnaast werd rekening gehouden met hoe deze informatie werd gepresenteerd, oftewel ‘message frame-tailoring’. Het recent gepubliceerde artikel beschrijft de hoofdstudie uit Maria’s proefschrift “It’s not what you say but how you say it”. In een gerandomiseerd gecontroleerd experiment onder 273 rokers (38.8% vrouwen) het effect onderzocht van message frame-tailoring op basis van rokers’ behoefte aan autonomie. Hierbij is gekeken naar het effect van deze strategie met en zonder inhoud-tailoring (en ten opzichte van een controle groep die helemaal geen tailoring ontving). Uit de resultaten bleek dat content-tailoring ervoor zorgde dat rokers na 1 maand vaker gestopt waren, dan rokers in de andere condities. Message frame-tailoring verhoogde het aantal rokers dat na 1 maand aangaf gestopt te zijn niet significant, niet met en niet zonder content-tailoring. Wat daarnaast interessant was, was dat rokers met een grotere behoefte aan autonomie vaker stopten dan rokers met een lagere behoefte aan autonomie, ongeacht de versie van het message frame die ze kregen. Bovendien scorden rokers met een grotere behoefte aan autonomie over het algemeen betere in socio-cognitieve factoren (e.g., eigen-effectiviteit) dan rokers met een lagere behoefte aan autonomie. De resultaten laten zien dat deelnemers met een hoge behoefte aan autonomie meer baat hebben bij online stoppen-met-roken adviezen die zowel message frame-tailored als inhoud-tailored zijn dan rokers met een lage behoefte aan autonomie. 

Deze studie is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding (grant nummer 2015-7913).

Meer weten? Het volledige artikel is te vinden via het Journal of Medical Internet Research.