Promotie Kim Brandes – zorgeloos communiceren door kankerpatienten

Gepubliceerd op 16 januari 2017 – Uit eerder onderzoek  blijkt dat als kankerpatiënten hun zorgen met hun behandelaar bespreken,  dit tot verminderde gevoelens van angst en depressie bij deze patienten leidt. Echter, de meeste patiënten vinden het moeilijk om deze zorgen te uiten tijdens zo’n gesprek. http://www.healthcommunication.nl/blog/383/ onderzocht wat kankerpatienten stimuleert en tegenhoudt om deze zorgen te uiten. Op donderdag 19 januari 2017 verdedigt zij haar proefschrift getiteld ‘Communicating about concerns in oncology’

Onder begeleiding van Julia van Weert (ACHC directeur), Edith Smit (ACHC bestuur) en Annemiek Linn (ACHC lid) laten de studies van Kim Brandes zien dat er verschillende redenen zijn waarom kankerpatiënten hun zorgen niet uiten, zoals emotionele redenen en sociale redenen. Daarnaast ervaren patienten een aantal barrieres om hun zorgen te uiten – patiënten hebben soms het idee dat de tijd tijdens een consultatie beperkt is en dat hun behandelaar mogelijk niet over voldoende empathische kwaliteiten beschikt om adequaat te reageren op deze uitingen. De bevindingen uit dit promotieonderzoek bieden niet alleen theoretische kennis over zorguiting bij kankerpatiënten, maar bieden ook praktische richtlijnen om de communicatie in een oncologie setting te optimaliseren.

Meer informatie over het proefschrift vindt u hier.kim-foto-perscom1-150x150