Promotie Elroy Boers – Praten over binge drinken onder MBO-studenten

Gepubliceerd op 19 februari 2018 – Op woensdag 14 februari 2018 promoveerde Elroy Boers op het academische proefschrift ‘Interpersonal communication among vocational community college students about alcohol use and binge drinking: Causality, content, and conversation partner’. In dit proefschrift werd getracht grip te krijgen op de rol van interpersoonlijke communicatie over alcohol onder mbo-studenten, met een bijzondere rol voor de populariteit van de gesprekspartner. Onder begeleiding van Bas van den Putte (ACHC bestuur), Hans Beentjes en Hanneke Hendriks (ACHC lid) laten de studies zien dat de meerderheid van de mbo-studenten vindt dat hun gesprek over alcoholmisbruik vaak positief is, waardoor zij ook een positievere houding en intentie kregen ten opzichte van alcoholmisbruik. Dit effect is vooral aanwezig wanneer het gesprek wordt gevoerd met een populaire klasgenoot. Dat betekent dat interventies ter preventie en/of reductie van alcoholmisbruik onder mbo-studenten zich vooral moet richten op het veranderen van deze positieve waarneming, bijvoorbeeld door mbo-studenten te stimuleren om negatief over alcoholmisbruik te praten met een populaire klasgenoot.

Elroy is voor zijn promotieonderzoek ook geïnterviewd door Trouw: zie hier

De digitale versie van het proefschrift is hier als PDF te downloaden