Promotie Corine Meppelink over effectieve communicatie bij lage gezondheidsvaardigheden.

Van burgers wordt in toenemende mate verwacht dat zij verantwoord met hun gezondheid omgaan en alles in het werk stellen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Om hierover geïnformeerde keuzes te kunnen maken, is het hebben van voldoende kennis essentieel. Op het internet is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar die hierbij kan ondersteunen. Veel mensen in onze samenleving, in Nederland ongeveer 25%, hebben echter onvoldoende health literacy, oftewel gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het selecteren, verwerken, begrijpen en gebruiken van gezondheidsinformatie.

Om informatie over gezondheid toegankelijk te maken voor deze groep, is er speciale aandacht nodig voor het ontwerp van gezondheidsboodschappen. Door middel van vier studies (twee experimenten, een eye-tracking studie en een survey) is onderzocht in hoeverre factoren zoals tekstcomplexiteit, bewegend beeld en gesproken tekst de verwerking van gezondheidsinformatie beïnvloeden en hoe deze gezondheidscommunicatie effectiever kunnen maken. Een studie naar de onderliggende mechanismen liet zien dat het verwerken van informatie meer cognitieve inspanning vergt van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gebruik van  eenvoudige teksten en afbeeldingen kunnen hiervoor een oplossing vormen. Indien de inhoud zich daarvoor leent, bijvoorbeeld als het gaat om uitleg over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, kan een animatie uitkomst bieden.

De studies in dit proefschrift tonen verder aan dat boodschappen die geschikt zijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden ook effectief zijn onder mensen met adequate gezondheidsvaardigheden. In tegenstelling tot de verwachting, riepen eenvoudige en geïllustreerde boodschappen geen weerstand op in deze groep. Professionals in gezondheidscommunicatie en de zorg hoeven daarom niet terughoudend te zijn in het gebruik van dergelijke designkenmerken in hun materialen. Wanneer digitale gezondheidsinformatie zorgvuldig is ontworpen, zal dit de informatieverwerking van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden verbeteren zonder anderen af te schrikken. Hierdoor wordt gezondheidsinformatie beter bruikbaar voor de gehele bevolking met meer geïnformeerde beslissingen tot gevolg.

Promotie: 12 mei 2016.

Link: klik hier

Gepubliceerd op 29-04-2016