Promotie Anne Vos – Van de bank naar het park met een smartphone app

Gepubliceerd op 9 november 2023 – Lichamelijke inactiviteit vormt een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dit is met name zorgelijk voor bevolkingsgroepen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP), die disproportioneel worden getroffen door dit gezondheidsprobleem. Wandel-apps kunnen een oplossing bieden. Echter, mensen met een lagere SEP gebruiken deze minder.

In het kader van het Supreme Nudge project heeft Anne Vos in haar proefschrift onderzocht waarom dat zo is en hoe dit veranderd kan worden. Woensdag 27 september promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam. Haar bevindingen wijzen erop dat percepties van het gebruiksgemak en nut van wandel-apps doorslaggevend zijn voor hun acceptatie, met name bij mensen met een lagere SEP.

Gebaseerd op deze inzichten is vervolgens “SNapp” ontwikkeld en getest. Deze interventie combineert een app die dagelijkse stappen bijhoudt met persoonlijke coaching. De coaching is gebaseerd op het aantal stappen dat gebruikers zetten en hun voorkeuren voor gedragsveranderingstechnieken. Daarnaast is de coaching aangepast aan de locatie van de gebruiker, waardoor bijvoorbeeld suggesties gegeven worden om te wandelen in een nabijgelegen park.

De coaching van SNapp had alleen een positief effect op het wandelgedrag van gebruikers die de app als nuttig beschouwden. Dit suggereert dat het niet enkel gaat om het beschikbaar stellen van wandel-apps, maar dat de perceptie van de gebruiker centraal staat in hun effectiviteit. Anne Vos geeft daarom de volgende oproep aan app-ontwikkelaars: omarm interdisciplinaire samenwerkingen, baseer designkeuzes op empirische bevindingen en de wensen van gebruikers, en integreer geavanceerde kunstmatige intelligentie om percepties van het gebruiksgemak en nut van wandel-apps te versterken.

Promotiedetails:

Anne Vos, Making physical activity a walk in the park – The development and evaluation of a smartphone app-based just-in-time adaptive intervention to promote walking. Promotores: prof. dr. E.G. Smit en dr. G.J. de Bruijn. Copromotores: dr. M.C.A. Klein en dr. S.C. Boerman

Dit werk is onderdeel van het Supreme Nudge project dat gefinancierd werd door de Nederlandse Hartstichting en ZonMw.