prof. Julia van Weert (directeur)

 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht  166
  1018 WV  Amsterdam
 • J.C.M.vanWeert@uva.nl
 • T:  0205252091

Naam: Julia C. M. van Weert
PhD: 2004, Utrecht University
MSc: 1996, Universiteit van Amsterdam, Cum Laude
Interesses: Ik ben hoogleraar gezondheidscommunicatie. Mijn onderzoek richt zich op effectieve communicatie in de gezondheidszorg, in het bijzonder met risicogroepen zoals oudere patiënten, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. In mijn onderzoekslijn bestuderen we informatie- en communicatiebehoeften van (kwetsbare) patiënten, informatieverwerking van deze patiënten en de effecten van op theorie- en empirie gebaseerde gezondheidsinterventies. Ik ben erg geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van nieuwe media strategieën in de gezondheidszorg, zoals eHealth, mHealth en entertainment communicatie. De focus ligt hierbij op de wisselwerking tussen gemedieerde communicatie (bijvoorbeeld het gebruik van online tools) en de interactie tussen patiënten en zorgverleners. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het effectief presenteren van informatie op een website aan (oudere) patiënten, maar ook over de effecten van het gebruik van een gezondheidswebsite en/of voorbereidende tool op de communicatie tijdens het consult. Een belangrijk doel is om de complexe dynamiek tussen offline en online informatieverstrekking en cognitieve, emotionele en communicatie uitkomsten te ontrafelen. Ik heb een bijzondere interesse in effectieve communicatie met oudere patiënten en ontving een persoonlijke subsidie ​​van KWF Kankerbestrijding om de onderzoekslijn ‘OncoCommunicAging (OCA)’ over communicatie met oudere patiënten met kanker te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft deze onderzoekslijn tot doel om op theorie en empirie gebaseerde adviezen te geven voor de ontwikkeling van optimale offline en online communicatie met oudere patiënten met kanker.

Link: klik hier

Onderzoek:

Communicatie-op-maat en veroudering

 • OncoCommunicAging (OCA): Communicatie met oudere patiënten met kanker (OCA studies met Eugène Loos en AMC/Hanneke de Haes & Ellen Smets):
 • OCA-1:  Effectief presenteren van online informatie aan oudere patiënten met kanker (Nadine Bol, PhD-student; afgerond)
 • OCA-2: Online informatievoorziening op maat voor oudere patiënten met kanker: Effecten van online tools voor zorgverleners en patiënten (Sifra Bolle, PhD student), inclusief de systematische ontwikkeling van de ‘Patient Navigator’ ofwel ‘Wijzer bij Kanker’ www.wijzerbijkanker.nl (Geke Romijn, Romy Koopsen)
 • OCA-3: Chemotherapie, wat weet u er van? Een nationaal onderzoek (Sifra Bolle, Christin Scholz)
 • OCA-4: Hoe kan online informatie aangepast worden aan de voorkeur voor modaliteit van oudere patiënten met darmkanker: een RCT (Minh Hao Nguyen, PhD student met AMC/Kristien Tytgat & Anthony v.d. Ven)
 • OCA-5: Adviezen voor ‘offline’ en ‘online’ informatie-op-maat voor ouderen met kanker en zorgverleners (met Nadine Bol & Annemiek Linn).
 • OCA-6: De Health Communicator: systematische ontwikkeling van een digitale tool voor het overbruggen van taal- en culturele barrieren tussen oudere patiënten en hun zorgverleners (met Sanne Schinkel & Barbara Schouten en Radboud University & Pharos/Maria van den Muijsenbergh)
 • Keuzehulpen voor oudere patiënten (met Remco Sanders en Sydney University/Jesse Jansen; AMC/Barbara van Munster; Dutch Cochrane Center/Lotty Hooft & René Spijker)
 • Het verbeteren van keuzeondersteuning van oudere patiënten met kanker (met VUmc/Olga Damman & Daniëlle Timmermans)
 • VOICE: Communicatie met oudere patiënten bij chemotherapie (met NIVEL/Sandra van Dulmen & Jozien Bensing en Sydney University/Jesse Jansen) (www.nivel.nl/voice). Dit project wordt momenteel uitgebreid met de systematische ontwikkeling en evaluatie van de patiëntenwebsite ‘PatientVOICE’ (met NIVEL/ Sandra van Dulmen, Janneke Noordman & Jeanine Driesenaar).
 • Het ontwikkelen en testen van een evidence based interventie om gezamenlijke besluitvorming bij oudere mensen met meerdere chronische aandoeningen te vergroten (met AMC/Ruth Pel-Littel & Bianca Buurman & Gerben te Riet en Hogeschool van Amsterdam/Wilma Scholte op Reimer and Vilans/Ruth Pel-Littel & Mirella Minkman).

Andere studies

 • Het ontwerpen van digitale gezondheidsinformatie in een health literacy context (met Corine Meppelink en Edith Smit)
 • Het beoordelen van de betrouwbaarheid van online health informatie: de interactie tussen de gezondheidsvaardigheid van de gebruiker en de kwaliteit van de website (met Nicola Diviani en Bas van den Putte)
 • Communicatie met Turkse patiënten in de huisartspraktijk: Interculturele medische communication (with Sanne Schinkel, Barbara Schouten & Bas v.d. Putte) en tolk-gemedieerde communicatie (with Rena Zendedel, PhD student, Barbara Schouten & Bas v.d. Putte)
 • Zorgen uiten in oncologische consulten: wat weerhoudt en stimuleert patiënten? (met Kim Brandes, PhD student en Annemiek Linn & Edith Smit).
 • De waarde van communicatie-op-maat om therapietrouw te bevorderen (met Annemiek Linn & Edith Smit en NIVEL/Liset van Dijk).

Entertainment Communication

 • Theater in de zorg: Evaluatie van de implementatie van de Veder Contact Methode in de 24-uurszorg aan ouderen met dementie (in samenwerking met VUmc/Rose-Marie Dröes & Marijke van Dijk en Hogeschool InHolland/Petra Boersma, PhD student & Berno van Meijel)
 • Dance4life: Het betrekken van adolescenten in een HIV-preventie programma (met Barbara Schouten, Silvia Hermanns, Annemiek Linn en Martijn Vlug)

Management:

 • Programmagroepleider Persuasive Communication
 • Directeur van het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC)
 • Leider van de OncoCommunicAging onderzoekslijn naar communicatie met oudere patiënten met kanker