prof. Julia van Weert (directeur)

  • Faculteit der Maatschappij- en GedragswetenschappenProgrammagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam
  • J.C.M.vanWeert@uva.nl
  • T:  0205252091

Naam: Julia C. M. van Weert
PhD: 2004, Utrecht University
MSc: 1996, Universiteit van Amsterdam, Cum Laude
Interesses: Ik ben hoogleraar gezondheidscommunicatie. Mijn onderzoek richt zich op effectieve communicatie in de gezondheidszorg, in het bijzonder met risicogroepen zoals oudere patiënten, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. In mijn onderzoekslijn bestuderen we informatie- en communicatiebehoeften van (kwetsbare) patiënten, informatieverwerking van deze patiënten en de effecten van op theorie- en empirie gebaseerde gezondheidsinterventies. Ik ben erg geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van nieuwe media strategieën in de gezondheidszorg, zoals eHealth, mHealth en entertainment communicatie. De focus ligt hierbij op de wisselwerking tussen gemedieerde communicatie (bijvoorbeeld het gebruik van online tools) en de interactie tussen patiënten en zorgverleners. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het effectief presenteren van informatie op een website aan (oudere) patiënten, maar ook over de effecten van het gebruik van een gezondheidswebsite en/of voorbereidende tool op de communicatie tijdens het consult. Een belangrijk doel is om de complexe dynamiek tussen offline en online informatieverstrekking en cognitieve, emotionele en communicatie uitkomsten te ontrafelen. Ik heb een bijzondere interesse in effectieve communicatie met oudere patiënten en ontving een persoonlijke subsidie ​​van KWF Kankerbestrijding om de onderzoekslijn ‘OncoCommunicAging (OCA)’ over communicatie met oudere patiënten met kanker te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft deze onderzoekslijn tot doel om op theorie en empirie gebaseerde adviezen te geven voor de ontwikkeling van optimale offline en online communicatie met oudere patiënten met kanker.

Link: klik hier