Gepersonaliseerde gezondheidscommunicatie

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt het gebruik en implicaties van gepersonaliseerde informatie en communicatie voor individuen, de samenleving en informatierecht en beleid. Een van de onderzoeksthema’s binnen dit programma is gepersonaliseerde gezondheidscommunicatie. Gepersonaliseerde, op maat gemaakte informatie biedt vele mogelijkheden om gezondheid en welzijn te bevorderen. Specifiek zijn we in dit project geïnteresseerd in de rol van mobiele technologieën (“m-health”). Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in hoe en waarom mensen gebruik maken van m-health en welke factoren van invloed zijn op de percepties en het gebruik van m-health technologieën. Bijvoorbeeld: zijn mensen die zich meer zorgen maken over hun privacy ook minder geneigd m-health te gebruiken voor het zelfmeten van hun gezondheid via gezondheidsapps? Of leiden deze percepties niet zozeer tot het daadwerkelijk gebruik van gezondheidsapps? Ook vragen we ons in dit project af of gebruikers van gezondheidsapps zich zorgen zouden moeten maken over de toenemende beschikbaarheid van gezondheidsdata voor allerlei partijen dankzij het gebruik van gezondheidsapps, en in hoeverre dit beleidsvraagstukken zijn en wetten er op aangepast kunnen worden. Tot slot zoeken we een antwoord op de vraag in welke gevallen de positieve uitkomsten van gepersonaliseerde informatie opwegen tegen de mogelijke risico’s die personalisatie met zich meebrengt.

Daarnaast heeft dit project ook tot doel de effecten van gepersonaliseerde gezondheidscommunicatie te toetsen. De vraag die hierbij centraal staat luidt: hoe kan de grote hoeveelheid gezondheidsdata die bijgehouden worden via m-health technologieën ingezet worden om mensen gezonder te laten leven? Kan deze gepersonaliseerde data bijdragen aan een gezondere levensstijl en gezondheid bevorderen? En gelden deze effecten misschien voor sommige groepen anders of sterker dan voor andere groepen en waardoor wordt dit bepaald? Daarnaast worden de ethische en normatieve implicaties van personalisatie besproken.

Personalised Communication is een interdisciplinair project waarin twee onderzoeksinstituten van de University of Amsterdam (UvA) samenwerken: Het Institute for Information Law (IVIR) en de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR).

Zie ook:  http://personalised-communication.net/

Onderzoeksteam: Prof. dr. Claes de Vreese en Prof. dr. Natali Helberger (PIs)
Dr. Nadine Bol (PostDoc)
Prof. dr. Julia van Weert
Status: Lopend sinds September 2015
Financiering: Universiteit van Amsterdam, als onderdeel van het zwaartepunt ‘Communication’ (Research Priority Area)